Implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova

 Implementarea țintelor din cadrul

Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova.

Prin adoptarea Protocolului Elaborarea unui plan național de acțiuni și a unei strategii de mobilizare a resurselor financiare necesare

  • Instruirea operatorilor de apă în managementul sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație, siguranța apei, construcția sistemelor mici de apă și sanitație etc.
  • Desfășurarea unor consultări naționale privind elaborarea unor standarde și norme noi care prevăd construirea, exploatarea și întreținerea sistemelor mici de aprovizionare cu apă și sanitație în mediul rural
  • Crearea unui centru de informare care să asigure accesul la informație privind mediul și participarea publicului la procesul decizional
  • Susținerea campaniilor de informare a populației din mediul urban și cel rural cu privire la managementul apei, aspecte legale, dreptul la apă și sanitație și obligațiile de a proteja sursele de apă.

Proiectul este implementat în R. Moldova grație Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul UNECE în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, ONG Eco - Tiras, Moldova  și  Asociația „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM).

 

„Respectarea dreptului omului la apă potabilă de calitate și sanitație nu este doar o alegere înțeleaptă din punct de vedere economic, ci este, de asemenea, o obligație juridică, în special față de cei marginalizați, vulnerabili și neglijați”.

 

Catarina de Albuquerque,

Raportorul Special al ONU privind dreptul omului

la apă potabilă sigură și sanitație.

Contacte:

Telefon/ fax: +(373) 22 23 32 06, +(373)79770977

E-mail:contact@seam.md, Web: www.seam.md,

Adresa: str. Sfatul Țării 9, oficiul 10.


[1] Proiectul acordă asistență Guvernului Republicii Moldova în vederea îndeplinirii prevederilor Protocolului privind Apa și Sănătatea al Convenției CEE-ONU din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale CEE-ONU/OMS-EURO.