Implementarea proiectului "Abilitarea civică a Tinerilor din regiunea Nord" de către AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”certitudine”

Asociația Obștească Centrul de Informare si Susținere a Tinerilor Economiști  ”Certitudine”, prin susținerea Fondului Național pentru Democrație (NED), implementează, în perioada mai 2015 – aprilie 2016, proiectul Abilitarea Civică a Tinerilor din Regiunea Nord. Grupul țintă îl formează tinerii cu vîrsta dintre 14-24 ani, din mediul rural, care doresc să se implice activ în viața comunității și să obțină acces la oportunități de dezvoltare. Tinerii vor avea posibilitatea de a se familiariza cu oportunitățile de finanțare existente în Moldova și la nivel internațional, pentru care ei pot aplica. Localitățilr țintă sînt : mun. Bălți, raioanele Drochia, Florești, Fălești, Rîșcani și Singerei.

În luna septembrie un grup de tinerii din localitatea Heciul Vechi, raionul Sîngerei, elevi ai claselor 7, 8, 9 –a, au inceput cu succes cursul de instruiri.  Durata cursului va fi de 10 zile, iar la finele acestor instruiri elevii vor prezenta 4 propuneri de proiect, unul din care va fi finanțat cu maxim 800 dolari.

Chiar din primele zile a instruirilor elevii au manifestat un interes enorm pentru problemele existente în comunitatea lor. Fiecare din ei a evidențiat citeva din ele si a participat activ la discuții cu privire la soluționarea lor. Dintre problemele cu care se confruntă tinerii din localitatea Heciul Vechi ar fi :

-         insuficiența de utilaj tehnic si sportiv în școală

-         insuficiența carților la bibliotecă

-         problema fumatului si a alcoolului

-         poluarea parcului, etc

De exemplu, la simpla întrebare ”Cîți copii frecventează biblioteca ?” – toti cei 24 de participanți au ridicat mîinile, si au discutat foarte aprins și cu părere de rău faptul ca nu le ajung cărți. Cărțile sînt puține la număr și foarte învechite. Copii claselor a 7, 8, 9 din Heciul Vechi își dau bine seama de importanța lor.

Instruirile se desfășoara într-un mod interactiv, cu lucru în grup, jocuri si premii. Tinerii au dat dovadă  de dorința de a participa activ la viața comunității lor.