Eficienţă energetică noţiuni de redresare

foto 1Eficiența energetică – tot mai des auzim astfel de termeni, auditul energetic este atît de actual, în timp ce pășim dintr-o scumpire a carburanților în alta, ne ciocnim cu scumpiri în lanț a energiei electrice, gazelor naturale și alte momente de care bunul nostru trai depinde atît de mult...

Încă în perioada a.a. 2013-2014 AO ″Renașterea Rurală″ a implementat local proiectul Primul Centru Ecologic de Inovații Sociale: promovarea tehnologiilor sustenabile în Moldova, susținut financiar de Sector REC și GEF, în parteneriat cu ACT ″Ormax″ și AO ″Alianța Între Generații.″ Datorită acestui vast proiect au beneficiat de surse alternative de energie gratuite un șir de gospodării, iar AO ″Renașterea Rurală″ a continuat promovarea acestor surse pentru modernizarea sistemelor de încălzire a apei menajere și a sistemelor pentru energia termică și electrică.

Astfel, începînd cu 01 iulie 2015, AO ″Renașterea Rurală″ implementează proiectul CLEEN ″Eficiența energetică – crearea coalițiilor locale″. Proiectul este susținut financiar de organizația WECF, coordonatori în R.Moldova, fiind Asociația ″Gutta Club″. Acesta este un proiect de 2,5 ani ce urmează să fie implementat în Moldova, Ukraina, Gruzia, Armenia de un șir de asociații ce au dorința de a promova sursele alternative de energie, de a efectua monitorizări ale eficienței energetice și a propune soluții.

Pentru început, prerogativa a. 2015, este monitorizarea de bază a eficienței energetice, a planurilor naționale pentru eficiența energetică, a planului național de măsuri în domeniul eficienței energetice, strategia energetică a țărilor sus-numite.

În acest context în perioada 23-26 iulie 2015, în regiunea Bugului de Sud (Korabeljnaya Balka, Ukraina) a avut loc primul modul, din cele trei obligatorii. La lucrările training-ului au participat reprezentanții celor șase asociații ce implementează în R.Moldova acest proiect, și anume, Vladimir Ursu (AO ″Renașterea Rurală″), Gheorghe Șova (AO Alianța între generații), Octavii Ivanov (AO Crio-Inform), Vera Suciu (AO Pro-Schola), Rodica Frecăuțanu (AO Caroma-Nord) și Grigore Musteață (AO Colaborare).

Modulul a fost organizat și petrecut pe malul r. Bug, pe teritoriul rezervației naturale, în stil de corturi cu toate acomodările în aer liber, unica sursă de energie electrică era, desigur, căpătată cu ajutorul bateriilor solare, montate în imediată apropiere.

În cadrul modulului au fost efectuate un șir de prezentări de către colegii din Ukraina, precum și de către invitații din R.Moldova, sus-enumerați. Toți colegii de proiect deja aveau selectată informația privind dezvoltarea sectorului energetic în Moldova: tendințe și oportunități.

În seara de rămas-bun toți reprezentanții din Moldova au creat atmosfera unei seri de cultură moldovenească. Alături de o felie de mămăliguță, coaptă în ciaun, pe foc, în aer liber, a fost și smîntînica, și vinișorul dulce de Moldova. Colegii ukraineni au făcut coadă la mămăliga mare cît o roată de căruță, și dacă pentru început pentru a o poza, atunci peste cîtva timp se reîntorceau pentru o nouă porție. Atmosfera s-a încins în hore moldovenești, ținute în ritm de doamnele moldovence, în costume naționale (evenimentul a fost pregătit și pus la punct încă la Chișinău).

În această ordine de idei toți au revenit destul de bine dispuși, obosiți de volumul mare de informație acumulată, însă cu o dorință dublă de a continua promovarea prerogativelor proiectului CLEEN

Suntem în așteptarea organizării și petrecerii celui de-al doilea modul obligatoriu, ce va avea loc, de data aceasta, în Moldova, deci, pînă atunci, avem de muncit pentru a ne motiva așteptările.

(Punctele de vedere și opiniile expuse în acest text nu relevă opinia finanțatorilor sau a colegilor de proiect, este bazat doar pe emoțiile trăite de membrii AO ″Renașterea Rurală″.)