Ministerul Educației a adoptat un ordin ce va contribui la creșterea calității actelor normative și legislative emise de instituție

Ministerul Educației a aprobat, prin Ordinul nr. 739 din 30 iulie 2015, Ghidul metodologic de elaborare a notelor de argumentare/informative pentru proiectele actelor legislative și normative ale Ministerului. Documentul a fost elaborat cu sprijinul experților Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova.

Ghidul reprezintă un îndrumar metodologic intern pentru Ministerul Educaţiei, care urmează a fi utilizat, în procesul de elaborare a notelor de argumentare/informative pentru actele legislative şi normative în domeniul educaţiei. Scopul acestui Ghid este uniformizarea structurii, a procesului de elaborare şi stabilirea unor exigenţe unice comune faţă de notele de argumentare/informare în domeniul educaţiei.

Elaborarea și utilizarea notelor de argumentare este o parte importantă a procesului de elaborare a actelor normative și legislative. Realizarea acestora în baza Ghidului Metodologic va contribuie la creșterea calității actelor normative / legislative ce reglementează sectorul educațional și la caliatea politicilor în domeniu implicit. Notele de argumentare sunt utilizate:

  • la informarea decidenților politici în luarea deciziilor;
  • pentru asistență în interpretarea și punerea în aplicare a legislației;
  • înțelegerea procesului de elaborare a actului legislativ/normativ;
  • la asigurarea unui control ministerial asupra elaborării și implementării actelor legislative și normative;
  • pentru informarea publicului larg despre inițiativele legislative și de politici publice, dar și despre efectul social, economic, etc. al acestora asupra societății.

Fundația pentru Dezvoltare planifică în continuare consolidarea parteneriatului cu Ministerul Educației și cu organizațiile societății civile prin realizarea progrmului de instruire pentru funcționarii Ministerului și reprezentanții organizațiilor societății civile interesați de domeniul educațional și participare în procesul de luare a deciziilor.

Dezvoltarea Ghidului metodologic în parteneriat cu Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a Ministerul Educației a fost posibilă în cadrul proiectului „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei" din cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova" (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Pentru informații suplimentare, contactați Gabriela Ojog, Director Executiv, FDRM.                                  Tel. +373 22 210 198, email: gabriela.ojog@fam.md

Articol adaugat de: Olga Gordila