La Calfa, Anenii Noi, a fost construită o instalație pentru adăpatul inofensiv al animalelorArticol adaugat de: Alla Vacarciuc

10981808 1009457902427158 4088669950398740714 nRaportul privind situaţia ecologică din Bazinul râului Bîc, elaborat de CNM ]n anul 2012, care include date cantitative referitor la principalele surse de poluare ale râului şi factorii de degradare ai acestuia pentru toate localităţile din bazin, indică faptul că râul Bîc suferă de un mare deficit de apă în amonte de mun. Chişinău, (45% din izvoarele râului, din raioanele Călăraşi şi Străşeni fiind captate în scopuri de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei), iar cantitatea de apă rămasă este poluată cu deşeuri şi cu ape uzate deversate din cauza nefuncţionalităţii/absenţei sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în majoritatea localităţilor. De asemena, datele raportul mai arat[ c[ municipiul Chişinău are un impact devastator asupra râului. Conform analizelor efectuate de Centrul de Investigaţii Ecologice al Agenţiei Ecologice Chişinău, depăşiri ale CMA de poluanţi în apele r. Bîc s-au constatat în toate punctele de prelevare şi aceste depăşiri variază în dependenţă de cantitatea noxelor deversate cu apele reziduale, deşeuri menajere, apele poluate provenite de la spălarea neautorizată a transportului, apele meteorice poluate şi  deversate de către agenţii economici ai mun. Chişinău depăşesc CMA conţinutul  de amoniu, azotiţi, detergenţi, produse petroliere. După mun. Chişinău, s-a constatat că, din cauza poluării excesive, cantitatea de oxigen dizolvat în punctul de prelevare „Podul Sângera-Floreni” constituie doar 1,5 mg/l, pe când norma necesară este de 4,0-6,0 mg/l, ceea ce face imposibilă menţinerea vieții acvatice. Prin urmare, pe teritoriul raionului Anenii Noi curge deja un râu mort, la care se mai adaugă sursele sale de poluare de la deşeuri şi ape uzate

Evaluarea situaţiei, împreună cu monitoringul biologic efectuat în toate localităţile din bazin, combinată cu discuţiile din cadrul consultărilor publice şi din cadrul şedinţelor Consiliului de Bazin Bîc, scoate în evidenţă necesitatea implementării unui set întreg de acţiuni, conform necesităţilor identificate pentru fiecare localitate în parte. Astfel, Centru Național de Mediu a decis implementarea proiectului „Rîurile Noastre – Provocarea Apelor Transfrontaliere”,  finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, prin prisma PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation pentru a  contribui la îmbunătăţirea situaţiei rîului Bîc.

Un impact semnificativ asupra sănătîții populației o are și consumul produselor agricole irigate din râul Bîc cît și consumul produselor animaliere, care la fel consumă apa direct din rîu.

Una dintre activitățile propuse spre realizare a fost construcția unui adăpător inofensiv pentru vite în satul Calfa, raionul Anenii Noi. Astfel în perioada 2014-2015, CNM a construit o astfel de instalație.

 Activitatea face parte din proiectul „Rîurile Noastre – Provocarea Apelor Transfrontaliere”,  finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, prin prisma PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation.

 

     
2a94648a81fb80a26ff8cb44b8d74711

b329d0af082c5618747e707ce1ca8e87

  2 jpg

telegram