Identificarea oportunităților de sporire a rolului OSC-urilor în implementarea politicii de dezvoltare regională – tema zilei pentru factorii cheie în domeniu

IMG 1253civic

CRAION CONTACT-Cahul în colaborare cu Institutul de Politici Publice din Moldova a organizat un atelier de lucru cu tema ”Rolul Organizațiilor Societății Civile (OSC) în implementarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova”, în cadrul căruia au participat: Dl. Dorin Andros, șef  Direcția politică și cooperarea regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Dna Maria Culeșov, director ADR Sud, Dl. Tudor Meșină, director ADR Centru, Dl. Constantin Bândiu, șef Secție management proiecte din cadrul ADR Nord, alți reprezentanți ai ADR-urilor, cît și activiști ai organizațiilor societății civile, inclusiv OSC-urile membre în Consiliile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud.

Atelierul a avut drept scop discutarea propunerilor acumulate în cadrul Cluster Cluburilor desfășurate în toate regiunile țării și identificarea oportunităților de sporire a rolului OSC-urilor în implementarea politicii de dezvoltare regională în cele trei regiuni.

La etapa discuțiilor, facilitate de către Dl. Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice din Moldova, au fost evidențiate mai multe deficiențe legate de participarea și implicarea OSC-urilor în activitatea CRD și în procesele de dezvoltare regională. În același timp, reprezentanții OSC-urilor s-au referit la cauzele și constrîngerile legate de participare, și anume: lipsa unor elemente motivaționale pentru OSC-uri, printre care lipsa accesului la proiectele și fondurile de dezvoltare regională, statutul de asociat în cadrul proiectelor regionale, inechitatea socială în cadrul CRD exprimată prin roluri diferite ale APL și OSC, necesitatea de a suporta cheltuieli personale pentru deplasarea și participarea la ședințele CRD, criterii neclare de selectare a membrilor OSC în CRD-uri și în cadrul CNCDR ș.a.

Cel mai mult discuțiile au fost axate pe identificarea soluțiilor de îmbunătățire a conlucrării părților, crearea unor mecanisme noi de implicare mai activă a sectorului asociativ și încercarea de a defini clar în documentele de politici rolului OSC în dezvoltarea regională. Toți participanții la atelier și-au exprimat speranța, că următoarele Consilii de Dezvoltare Regională, care se constituie la moment, ar trebui să fie mai active și implicate, mai eficiente la nivel raional și regional, mai capabile în analiză, planificare și dezvoltare sectorială și regională, astfel ca impactul politicilor regionale să fie mai palpabil pentru cetățenii regiunilor noastre.

Activitatea s-a desfășurat la data de 13 iulie 2015 în cadrul proiectului ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a OSC și Campanie de Informare Europeană în Regiunea de Sud a țării” finanțat de FHI 360 din fondurile USAID.

                                          

„Acest eveniment a fost  posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova ”CONTACT-Cahul” IP și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.”