Lansarea proiectului „E Durabil +. Activizarea comunității locale – element cheie al procesului educațional din perspectiva participării sociale"

12

 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA implementează în perioada Iulie - Noiembrie 2015 proiectul E Durabil +. Activizarea comunității locale – element cheie al procesului educațional din perspectiva participării sociale. Proiectul este  finanțat  de către Fundația Soros Moldova prin proiectul Moldova Education Reform Project, susținut de către Fundația pentru Promovarea Societății Deschise (FPOS).

Activitățile pe care le propunem vin în prelungirea proiectului „E DUrabil - Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova” și își propun să identificare modele de fundamentare a politicilor, programelor naționale și proiectelor educaționale în realitatea de la nivel local. Pornind de la relațiile de cooperare și de colaborare din comunitățile care își asumă misiunea educațională, ținând cont de necesitățile reale și de mecanismele naturale de funcționare ale societății actuale, urmărim să împuternicim și să activizăm comunitățile ca actori relevanți ai procesului educațional.

Beneficiarii proiectului sunt comunitățile educaționale locale (elevi, părinți, cadre didactice, responsabili școlari, diverşi actori locali reprezentativi) și, în mod secundar, comunitatea ONG moldovenească, mediul academic, decidenți și administratori ai sistemului educațional.

Proiectul are o componentă de cercetare, în urma căreia vor fi investigate mecanismele și factorii participării sociale și din care vor rezulta 5 studii de caz realizate în comunități cu performanță socială scăzută. O a doua componentă este cea de activizare a 5 comunități, ce vor fi împuternicite pentru a crește socioperformanța sistemului educațional. Componenta de comunicare (o campanie de informare și conștientizare în media tradițională, activități de comunicare digitală, construirea de mesaje și de reprezentări pozitive la nivelul opiniei publice) și cea de transfer de cunoaștere și de bune practici:

  • sporesc responsabilitatea locală în educație, în special în comunitățile cuprinse în proiect;
  • conduc la o mai bună cunoaștere (teoretică și practică) a fenomenului incluziunii școlare;
  • generează un set de soluții viabile și fezabile pe care responsabilii abilitați le pot utiliza pentru a crește eficiența politicilor publice și eficacitatea intervențiilor socio-educative;
  • sensibilizează/conștientizează opinia publică asupra implicării individuale în educație;
  • produc o mai mare receptivitate a mass-media față de realități specifice sistemului de învățământ;
  • reclădesc încrederea în școală, în capacitatea de acțiune a comunității și în competențele profesioniștilor în materie;
  • motivează personalul din educație să acționeze pentru binele pe termen lung al ființei umane;
  • oferă experiențe de bune practici pentru demararea de inițiative cu obiectiv similar la nivelul Republicii Moldova;
  • aduc un plus de coerență a acțiunilor societății civile în ce privește problematica proiectului.

 

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA, filială cu personalitate juridică proprie a organizației similare din România, a fost fondată în martie 2002 şi îşi desfăşoară activitatea  cooperând cu organizaţiile de stat şi publice, cu asociaţiile obşteşti din ţară şi de peste hotare. Scopul Asociaţiei este să contribuie la dezvoltarea şi promovarea socioeconomică a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile din societate, fără deosebire de vîrstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.

Informații suplimentare le puteți obține de la Directorul Proiectului, Dl Danilov Lilian și Expertul Dezvoltare Comunitară, Dna Otilia Dandara sau prin poșta electronică edurabilplus@gmail.com