Comunicare pentru creșterea vizibilității – instruire organizată de CJI pentru organizații neguvernamentale

14 reprezentanți ai societății civile din Moldova au beneficiat de instruire în domeniul comunicării și relațiilor publice, organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, în perioada 10-11 iulie 2015. Programul s-a desfășurat cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”.


Instruirea s-a axat pe schimbul de experiență împărtășit de participanți, ce a vizat instrumentele de promovare a organizațiilor non-profit pe care le reprezintă, a activităților pe care le organizează, a echipei din care fac parte, astfel încât să-și creeze o imagine instituțională pozitivă.


Cum să facă activități de comunicare planificate, de ce este important ca acestea să fie incluse în strategiile și planurile de comunicare, de care ar trebui să se conducă fiecare ONG, cum să lucreze cu grupurile-țintă, în funcție de interesul și influența manifestată de acestea - au fost câteva dintre subiectele cheie explicate de facilitatoarea programului Inga Burlacu, expertă în comunicare.

Alte aspecte importante cu care au fost familiarizați participanții au ținut de mesajele transmise de ONG-uri, cum trebuie acestea elaborate și transmise în funcție de necesitățile grupurilor-țintă, cu scop de informare, promovare, schimbare de atitudine. Inga Burlacu a recomandat participanților ca lunar să organizeze câte un eveniment major, care să asigure vizibilitate continuă și să aducă un plus de imagine organizației.

Relațiile cu mass-media a fost o altă temă care a atras atenția specialiștilor în comunicare. Aceștia erau interesați cum se stabilesc relațiile durabile de colaborare cu jurnaliștii. În acest context, I. Burlacu, facilitatoarea instruirii, a menționat că stabilirea relațiilor cu jurnaliștii necesită timp, iar acestea pot fi dezvoltate atât prin evenimente publice, cât și prin întâlniri și discuții neoficiale.

De asemenea, participanții la instruire au analizat mai multe comunicate de presă, pentru a depista părțile bune și mai puțin bune privind structura, titlul și lead-ul unui text, care determină dacă materialul va fi preluat sau nu de mass-media.

Ana Efros, asistentă pe comunicare, Centrul AFI – Act for Involvment, a remarcat că printre instrumentele pe care le-a preluat de la instruire și le consideră benefice pentru a fi implementate în organizația pe care o reprezintă, sunt crearea unei rețele de jurnaliști și asigurarea vizibilității prin colaborarea cu jurnaliștii din media online și bloggeri.

Angela Vîlcu, asistentă proiecte, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, a spus că își va concentra munca pentru sporirea vizibilității organizației pe rețelele sociale, folosind instrumente originale de promovare și comunicare.

Organizarea acestui training a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod obligatoriu poziția USAID sau a Guvernului SUA.