Asociația obștească „Generația cu Inițiativă” prezintă rezultatele sondajului social „De ce tinerii trebuie să devină o prioritate pentru Guvern?”

Asociația obștească „Generația cu Inițiativă” prezintă rezultatele sondajului social „De ce tinerii trebuie să devină o prioritate pentru Guvern?” care a fost organizat în cadrul campaniei regionale a tineretului „Vocea Tinerilor” care se desfășoară din noiembrie 2014 pînă în septembrie 2015.

În cadrul acestei campanii tinerilor din toata Republica li s-au propus carduri pe care trebuiau sa răspundă la întrebarea: „De ce tinerii trebuie să devină o prioritate pentru Guvern?”.

7500 tineri în vîrsta de 14-24 din diferite regiuni ale Moldovei au luat parte la această acțiune. Toate propunerile colectate sunt incluse într-o declarație a tinerilor pregătită pentru Guvernul Republicii Moldova, în care sunt argumentate prioritățile strategiilor naționale și locale în domeniul dezvoltării după anul 2015.

Toate aceste date vor fi difuzate la press-conferința care va avea loc pe data de 7 iulie 2015, ora 11.00, în Centrul Republican pentru Copii și Tineri „ARTICO”, sala „Zebra”, situat pe bd. Ștefan cel Mare, 169.

De asemenea,  în cadrul conferinței vor fi anunțate evenimentele de promovare a viziunii tinerilor, printer care:

-          Discutarea publică a ideilor și opiniilor despre perspectivele social-economice a dezvoltării Republicii Moldova.

-          Întâlniri bilaterale a reprezentanților tineretului activ și miniștrilor Republicii Moldova pentru promovarea viziunii tinerilor primită în cadrul Campaniei Regionale de tineret «Vocea Tierilor»

Pentru referință: Campania Regională de Tineret «Vocea Tinerilor» - decide prioritățile viitoare de dezvoltare! Campania este implementată în perioada Noiembrie 2014 – Septembrie 2015 de către organizațiile de tineret din Republica Moldova cu suportul UNFPA, Fondul ONU pentru Populație. Tinerii din toată Republica au fost încurajați să expedieze cărți poștale cu răspunsurile lor la întrebarea “De ce tinerii trebuie să fie o prioritate pentru Guvern?”

Scopul campaniei a fost asigurarea tinerilor (inclusiv și categoriile vulnerabile) cu posibilitatea de a-și expune părerea referitor la schimbările din Republica Moldova în cazul devenirii tinerilor drept prioritate pentru Guvern după 2015. Pentru a obține părerile, au fost completate 7500 de carduri de către tineri de 14-24 ani, din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Propunerile sunt incluse într-o  Declarție a Tinerilor care constituie un document de pledoarie pentru ca Guvernul Republicii Moldova să asigure tinerilor o prioritate în strategiile de dezvoltare națională și locală, astfel ca aceste priorități să fie incluse în agenda de dezvoltare post-2015. Ulterior, Guvernul Republicii Moldova va prezenta acest plan de acțiuni la Adunarea Generală ONU din septembrie 2015.

Campania Tineretului „Vocea Tinerilor – Decideți prioritățile viitoare ale dezvoltării!” a fost organizată în parteneriat cu  următoarelor organizații: Association for Youth Promotion "XXI Century", Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM), Youth Peer to Peer Education Network, Y-PEER din Republica Moldova, Gender-Centru, Centrul pentru Dezvoltare în Educaţie şi Sănătate din Republica Moldova "CEDES", ONG “Милосердие”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Consiliul Regional al Tineretului din raionul Strășeni , UNFPA, fondul ONU pentru populație.

Pentru informații suplementare contactați Dnul Cearanovs Constantin. e-mail:  molodej16@gmail.commob: +373 68562663