Dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în Republica Moldova se face cu sprijinul Elveției

img 1

Ialoveni, 2 iulie 2015. Agenția de Dezvoltare regională Centru a fost gazda unui grup de experți de la Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul".  Aceștia s-au întrunit cu specialiștii ADR Centru și au pus în discuție viziunea  agenției vizavi de sectorul de Aprovizionare cu apă şi canalizare (AAC) în Republica Moldova și în special pentru Regiunea Centru.

În acest context, IDIS „Viitorul" și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare se documentează pentru a elabora un raport de evaluare ce va contribui la dezvoltarea sectorului de AAC în țara noastră. Concluziile raportului vor servi la elaborarea viitoarelor strategii, programe și intervenții ale partenerilor de dezvoltare în sectorul menționat.

În cadrul întrevederii, care a avut loc astăzi,  experții  IDIS „Viitorul" au fost informați despre Programul regional sectorial (PRS) în domeniul AAC pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), elaborat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și aprobat de către membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru. Procesul de planificare a fost realizat de grupul de lucru regional sectorial din componența căruia au făcut parte reprezentanți de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Consiliile raionale și operatori de servicii de AAC din fiecare raion. Participanții au fost ghidați de către experți naționali și internaționali.

Amintim că pe data de 11 februarie 2015, Comisia Interministeriale în domeniul AAC a selectat 5 Concepte de proiecte viabile(CPV) care sînt pentru raioanele Ialoveni, Hîncești, Călărași, Ungheni, Strășeni. Astfel, în RDC au foat formate 5 grupuri de lucru pe proiect, cîte unul pentru fiecare din cele 5 proiecte prioritizate. Ulterior, experții au efectuat vizite în raioanele Strășeni, Călărași și Ungheni, iar în viitorul apropiat aceștia se vor deplasa la Hîncești și Ialoveni, unde discută problemele ce ţin de aspectele financiare, tehnice şi legale pentru iniţierea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate cu privire la sistemul de AAC.

 Grupul de experți întreprinde vizite de acest fel și în regiunile Nord și Sud pentru a elabora un raport de evaluare calitativ ce va contribui la dezvoltarea sectorului de AAC în toată țara.