Peste 300 tinerii din raionul Ungheni au valorificat oportunitatea de angajare în cîmpul munciiTinerii din raionul Ungheni în dialog direct cu angajatoriiLa Ungheni a avut loc Târgul locurilor de muncă pentru tineri. De această dată evenimentul s-a desfăşurat în incinta Şcolii Profesionale Ungheni.

Târgul a întrunit peste 300 tineri în căutarea unui loc de muncă, cca 20 agenţi economici şi un mare număr de oaspeţi.

Tinerii au avut posibilitatea să-şi aleagă meseria care le este pe plac, negociind un loc de muncă direct cu angajatorul. Târgul a oferit participanților cca 170 locuri de muncă vacante în diverse domenii de activitate, astfel ca fiecare tînăr să-şi găsească anume acel job, pentru care are vocaţie şi calificare. Cea mai  mare ofertă de locuri vacante din cadrul Tîrgului Locurilor de Muncă a fost prezentată  de  ÎCS  ”Lear -Corporation” SRL: 140 cusători,  1 inginer, 1 şef de proiect, ceea ce prezintă un avantaj pentru absolvenţii Şcolii Profesionale Ungheni de la specialitatea ”Cusător”. Altele cca 30 locuri vizează specialităţile de poştaş (ÎS „Poşta Moldovei”), sudor (SRL ”Luceafărul de Seară”) , electrician (SRL ”Angstrom”, SRL ”ELECTRO”), buldozerist, excavatorist (SRL ”Sampdoria”),  lăcătuş auto, taximetrist (SRL ”Ricor-Prim”), vînzător-consultant (SRL ”Viralion”),  bucătar  (”SRL ”Gandi-Lux”).

Tinerii participanţi la eveniment şi-au expus aşteptările referitor la un loc de muncă, iar mulţi dintre ei au elaborat cu sprijinul consilierilor în carieră CV-ul şi l-au prezentat direct angajatorului. S-au bucurat de succes şi consultaţiile privind legislaţia muncii în cadrul unor sesiuni oferite de către specialiştii Centrului de Consiliere în Carieră a şcolii Profesionale din Ungheni.

 „Este important faptul că pentru prima oară un număr atît de impunător de angajatori au venit la Şcoala Profesională din Ungheni şi s-au întîlnit cu absolvenţii, dar şi cu şomeri înregistraţi la Agenţia Ocupării Forţei de Muncă dornici să muncească în Moldova!”, a menţionat Vladimir Savin, directorul instituţiei.

Pentru agenţii economici acest eveniment a fost un bun prilej de a comunica cu tinerii interesaţi de ofertele propuse la tîrg, de a expune aşteptările faţă de viitorii angajaţi, de a face schimb de informaţii cu alţi angajatori.

„Tinerii din raionul Ungheni au avut parte de un eveniment competitiv, care a deschis uşile multora dintre ei către carieră”, a declarat Liliana Samcov, coordonatoarea proiectului ”Oportunităţi pentru integrarea profesională a absolvenților Şcolii Profesionale din oraşul Rîşcani”.

„Impactul târgului poate fi contabilizat în timp, după ce tinerii vor fi angajaţi în conformitate cu locurile de muncă selectate şi se vor menţine la locul de muncă”,  a menționat Vasile Bulubica, şeful AOFM Ungheni.

"Pentru mine personal e un eveniment participarea la acest Tîrg al locurilor de muncă, deoarece am discutat pentru prima dată cu un angajator şi am înţeles cum vede el viitorul său angajat. Cerinţele sunt înalte, dar şi noi, tinerii, trebuie să avansăm, să ne dezvoltăm capacităţile pentru a deveni buni specialişti”, şi-a împărtăşit impresiile Vlad, absolvent al Şcolii Proefesionale Ungheni. 

„Târgul locurilor de muncă de la Ungheni este un eveniment extraordinar, la care  organizatorii şi partenerii au contribuit cu maximă dedicaţie pentru a aduce tinerii în căutarea primului său loc de muncă şi angajatorii faţă în faţă. Anume astfel de evenimente de mare anvergură facilitează relaţiile intersectoriale şi stabileşte colaborări de lungă durată pentru realizarea schimbărilor economice şi sociale la nivel local", spune Ghenadie Cojocaru, Consultant Proiecte Sociale al Caritas Elveţia în Republica Moldova.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Colegiului Agroindustrial şi ai Colegiului de Medicină din Ungheni, care a prezentat oferta de înmatriculare pentru  următorul an de învățămint, iar absolvenţii acestor instituţii s-au inclus activ în dialogul cu angajatorii pentru a negocia un loc de muncă.

Reprezentanţii societăţii civile CRST ”CREDO” şi Centrul de servicii ”NEXUS” Ungheni au prezentat spectrul de servicii oferite tinerilor social vulnerabili şi migranţilor.

Târgul locurilor de muncă pentru tineret a fost organizat de Centrul de Consiliere în Carieră al Şcolii Profesionale din Ungheni, AOFM Ungheni şi Asociaţia Obştească „Demos” (Edineţ). 

Partenerii Târgului Locurilor de Muncă: Consiliul Raional Ungheni şi Primăria Oraşului Ungheni.

Evnimentul este parte componentă a proiectului ”Oportunităţi pentru integrarea profesională a absolvenţilor Şcolii Profesionale din or. Rîşcani”, finanţat de Caritas Elveţia din sursele Fundaţiei Leopold Bachmann şi a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională în cadrul Strategiei Caritas Elveţia pentru Republica Moldova.

Persoana de contact: Viorica Orac, coordonatoare Centrul de Consiliere în Carieră, tel: /+373/ 069 68 11 00


telegram