Prima întrunire a membrilor Grupului de Lucru în sectorul AAC din raionul Strășeni

C5757098911864BB0C655EEAF924645E384A725511B485AAD5pimgpsh fullsize distr

Membrii Grupului de Lucru per Proiect (GLP) în sectorul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC) din raionul Strășeni s-au adunat la data de 21 mai curent în prima ședință pentru a discuta despre rezultatelor obținute în procesul elaborării Studiului de Fezabilitate în baza Conceptului de Proiect Viabil Strășeni, dar și agrearea pașilor următori în elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Întrunirea a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Aceste activități  au loc cu sprijinul Guvernului Germaniei, în cadrul proiectului MSPL, Guvernului Suediei și a Uniunii Europene.

Atelierul a întrunit reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), membrii  Grupului de Lucru pe proiect și administrației publice de nivelul I din orașul Strășeni și reprezentanți ai GIZ.

Urmează ca în perioada iulie-august echipa de experți GIZ/GOPA să întreprindă vizite în vederea măsurărilor în teritoriu.

Pe 26 martie curent, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) și experți din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" (MSPL), gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), au întreprins o vizită în raionul Strășeni cu scopul întrunirii Grupului de lucru pe proiect și colectarea informațiilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru conceptele de proiecte viabile.

Pe data de 11 februarie curent , Comisia Interministeriale în domeniul AAC a selectat 5 Concepte de proiecte viabile(CPV) sînt pentru raioanele Ialoveni, Hîncești, Călărași, Ungheni, Strășeni. Astfel, în RDC au foat formate 5 grupuri de lucru pe proiect, cîte unul pentru fiecare din cele 5 proiecte prioritizate.

Anterior au fost organizate 7 ateliere regionale în sectorul AAC. Ca rezultat, a acestor întruniri s-a urmărit elaborarea unui portofoliu de proiecte investiţionale la nivel regional. Procesul de planificare a fost realizat de către Grupul de Lucru Regional Sectorial constituit din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Consiliilor Raionale, ghidați de experți naționali și internaționali. La data de 6 iunie 2014 a fost aprobat PRS-ul În AAC de către Consiliul regional de dezvoltare Centru.