Prevederile europene de liber schimb în atenția administrației publice locale

IDIS ”Viitorul” continuă seminarele de instruire în localități cu referire la prevederile și avantajele Acordului de Asociere (AA) și ale Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC).  

Scopul proiectului este de a promova valorile europene şi de a familiariza autorităţile publice locale, agenţii economici şi cetăţenii din 16 raioane ale Republicii Moldova cu prevederile acordurilor sus menționate. La seminare participă conducerea şi membri ai Consiliului Raional, primari şi consilieri din localităţile raionului, membri ai sindicatelor şi agenţi economici, reprezentanţi ai societăţii civile. Primul seminar din această serie a avut loc la Cantemir.

Seminarul este organizat în patru sesiuni:

-  Acordul de Asociere dintre R. Moldova și UE: importanța politică și perspectivele de dezvoltare;

-  Accesul produselor moldovenești pe piața UE: mecanisme de facilitare a comerțului;

- Concurența și politica în domeniul concurenței în Uniunea Europeană. Cum poate fi competitive businessul din R. Moldova?

-  Ce ar trebui să cunoască mediul de afaceri și cetățenii despre  măsurile sanitare și fito-sanitare?

Totodată, experții vorbesc despre miturile privind DCFTA și Integrarea Europeană. În procesul de implementare a proiectului vor fi tipărite broșuri  în care se va explica modul în care DCFTA va fi implementat și cum va funcționa. De asemenea, vor fi organizate două dezbateri publice pe marginea aspectelor menționate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Civil Society. Dialogue for Progress” finanțat de către UE. Instruirile au loc în urma Mesei Rotunde pe marginea reformării administrației publice locale, din 28 ianuarie curent. În urma discuțiilor la care au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Delegației UE în RM, s-a stabilit un plan de acțiuni pentru a spori gradul de înțelegere a prevederilor AA și ALSAC în rândul APL.

Pentru detalii, contactați Coordonatorul Relații Publice al IDIS ”Viitorul”, Diana Lungu, la numărul de telefon 0 22 221844 sau diana.lungu@viitorul.org