Adunarea generală a Asociaţiei Patronale în domeniul Conformităţii Produselor din Republica MoldovaIMG 20150515 163038Pe 15 mai 2015, la Chișinău, s-a desfășurat Adunarea generală a Asociaţiei Patronale în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova (Asociaţia, APCP). În cadrul ședinței au fost prezentate totalurile activității APCP pentru perioada 2011-2014, alese organele de conducere și control ale Asociației, s-au discutat problemele din sistemul național de evaluare a conformității produselor și serviciilor, au fost stabilite noi obiective pentru următorii trei ani.

La Adunare au fost delegați și au participat reprezentanți din partea tuturor organizațiilor membre ale Asociaţiei, conform statutului. Pe ordinea de zi au fost incluse chestiuni referitor la adoptarea Regulamentului privind desfășurarea ședinței Adunării generale, audienţa dării de seamă a Consiliului Administrativ și a Comisiei de cenzori, alegerea Consiliului administrativ, președintelui și vicepreședinților Asociaţiei, alegerea Comisiei de cenzori ș.a.

Raportul privind activitatea Asociației pentru perioada 2011-2014 a fost prezentat de către președintele Asociaţiei, dl Victor Catan (raportul este anexat aici).

Membrii Consiliului administrativ, precum și ceilalți delegați la Adunare au apreciat pozitiv activitatea APCP, exprimându-și dorința ca pe viitor Asociația să își intensifice și diversifice acțiunile în vederea protejării intereselor legitime al membrilor săi, asigurării dezvoltării sistemului național de evaluare a conformității produselor și serviciilor, protecţiei consumătorilor.

În urma dezbaterilor și propunerilor înaintate de către delegați, numărul membrilor Consiliului administrativ a fost extins de la 5, la 9 persoane, incluzând reprezentanți din partea tuturor membrilor Asociației. Astfel, din noua componență a Consiliului administrativ fac parte: Victor Catan, Vasile Zetia, Dmitri Cimpoieş, Adrian Doroş, Ludmila Negruța, Dumitru Muntean, Alla Climova, Gheorghe Gorceag și Nadejda Majeru.

În calitate de președinte al APCP a fost reales Victor Catan, iar în calitate de vicepreședinți – Vasile Zetia, Dmitri Cimpoieș și Ludmila Negruța.

Pentru a asigura funcționalitatea Comisiei de cenzori, în componența acesteia au fost incluse 3 persoane, în calitate de președinte al Comisiei fiind aleasă dna Liubov Nigdorii.

Notă: Asociaţia Patronală în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, independentă şi apolitică, constituită în baza liberei asocieri, la 08 februarie 2008.