„Ograda Noastra” încurajează participarea comunitară a grupurilor minoritare din Republica Moldova

La data de 30 aprilie 2015 „Ograda Noastra” a desfășurat Masă rotundă națională cu genericul „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova – mijloc de implicare a cetăţeanului în procesul decizional. Practici de succes în domeniul incluziunii și participării civice”.

fotoLa eveniment au participat circa 45 persoane, precum și: Ion Gumene, șef direcție, Direcția coordonarea politicilor și planificare strategică, Cancelaria de Stat, Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova; Tatiana Caraman și Olga Petuhova, specialiști principali, reprezentanți ai APL din o serie de comunități în care se desfășoară inițiativa; reprezentanți ai 15 grupuri de inițiativă; ONG-uri de profil și mass-media.

Dl. Ion Gumene, șef direcție, Direcția coordonarea politicilor și planificare strategică, Cancelaria de Stat, a menționat: „Problema participării comunitare este foarte actuală în Republica Moldova. Proiectul implementat de „Ograda Noastra” are ca scop împuternicirea comunităților etnice din RM, precum și un bun exemplu de ridicarea nivelului de participare prin dezvoltarea capacităților comunităților etnice”.

Evenimentul a fost precedat de o întîlnire cu cîteva fundații interesate în subiectul incluziunii prin participare din Republica Moldova: „Inspirînd societatea civilă: instrumente și competențele pentru finanțare comunitară”, precum Fundația Est Europeană, Agenția de Dezvoltare Austriacă, Caritas Republica Cehă, Liechtenstein Development Service (LED), Fundația Angello și Ambasada SUA în Republica Moldova.

Întîlnirea s-a axat pe strategii de încurajare a participării cetățenilor în comunitățile din care provin, în acest sens, 3 lideri ai grupurilor de inițiativă implicați în proiectul:„Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” au prezentat istorii de succes, în capacitățile cărora „Ograda Noastra” a investit în perioada anului 2014 pînă în prezent.

Invitat special al acestor 2 evenimente a fost Christine Doby, trainer din SUA. Deja pentru a 2-a oară în Republica Moldova, Christine Doby a continuat să dezvolte capacitățile liderilor grupurilor de inițiativă, să împărtășească experiența internațională din activitatea ei de mentor, să prezinte istoriile de succes obținute în cadrul proiectului, pentru a contribui la sustenabilitatea schimbărilor în comunitățile etnice din RM.

Activitate realizată în cadrul proiectului „Împuternicirea comunităților entice din Moldova” sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, administrat de Great Lakes Consortium în cadrul WSOS Community Action Commission, Inc. și implementat în Moldova de Centrul de Resurse și Consultanță „Ograda Noastra” ONG.