Se finalizează lucrările de construcție a trotuarelor din comuna Donici

IMG 964611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe data de 30 aprilie curent un grup de specialiști ai ADR Centru au întreprins o vizită de monitorizare la obiectivul "Amenajarea trotuarelor din com. Donici, r-nul Orhei"  din cadrul proiectului  „Sporirea atractivităţii turistice a zonei Centru prin consolidarea patrimoniului existent".

Specialiștii agenției în comun cu beneficiarul proiectului au mers în teren pentru a examina finalizarea lucrărilor de asfaltare a 2, 5 km de trotuar construite în com. Donici.

Echipa de monitorizare a constatat că lucrările s-au desfășurat conform graficului de execuție și conform standardelor de calitate în construcție. Astfel, urmează convocarea comisiei pentru organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

Amintim că în cadrul aceluiași proiect de dezvoltare regională au fost construite trei indicatoare în localitățile Donici, Pocșești și Camencea, r-nul Orhei, Codreaca și Lupa-Recea, r-nul Strășeni, de asemenia au fost construite și amenajate trei parcuri și 1,8 km de trotuar în com. Sărăteni, r-nul Telenești și orașul Orhei.

Proiectul „Sporirea atractivităţii turistice a zonei Centru prin consolidarea patrimoniului existent" este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Suma alocată  pentru implementarea acestui proiect a fost de 5 631,9 mii lei, la care autoritățile locale și-au asumat responsabilitatea de a contribui cu amenajarea obiectivelor în sumă de 670, 0 mii lei.

FOTOGRAFII