187 milioane lei din FNDR pentru proiectele de dezvoltare regională, dintre acestea circa 74 milioane sînt pentru dezvoltarea Regiunii Centru

cncdr

Circa 187 milioane lei vor fi alocați în anul curent din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) pentru realizarea  proiectelor în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud. Dintre aceștia aproximativ 74 de milioane vor fi investite în dezvoltarea Regiunii Centru. Membrii Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) au aprobat, astăzi, în cadrul unei ședințe, proiectele ce urmează a fi finanțate și realizate pe parcursul anului 2015.

"În realizarea proiectelor punem accent pe durabilitate și continuitate, astfel, în acest an continuăm implementarea proiectelor inițiate în anul 2014 și totodată, am aprobat spre finanțare și alte proiecte noi în Regiunile de Dezvoltare Nord și Centru" a subliniat Stephane Bride, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, Președinte al CNCDR.

Vasile Bîtca,  ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a menționat că proiectele țin de aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților țării, reparația și construcția drumurilor, sporirea atractivității turistice, managementul deșeurilor solide, dezvoltarea sectorului privat,îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice.

"Sunt domenii prioritare conform Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013 - 2015". Anul trecut prin realizarea proiectelor de dezvoltare regională au fost aprovizionați cu apă potabilă circa 12 mii cetățeni din raionul Ungheni, precum și cetățenii din satele Risipeni și Bocșa, raionul Fălești.  De asemenea, au fost reparate mai multe porțiuni de drum din localități. În domeniul gestionării deșeurilor menajere solide au fost amenajte 4 depozite temporare în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești". În 2015 ne propunem să realizăm eficient proiectele de dezvoltare regională și să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor din mediul rural, în special", a specificat ministrul Vasile Bîtca.

Pentru Regiunea Centru în anul 2015 va continua implementarea a 10 proiecte din FNDR și 3 proiecte finanțate de parteneri externi. De asemenea în anul curent CNCDR a aprobat începerea a două proiecte noi în Regiunea Centru și anume:

1."Traseul turistic în 9 localități - crearea oportunităților de investire în turism", Ulmu, Ialoveni;

2. „Construcția și restabilirea sistemului de canalizare în or.Nisporeni, com.Vărzărești (apeduct Prut-Nisporeni)".

Totodată, în cadrul ședinței a fost accentuată necesitatea sinergizării tuturor fondurilor existente și asigurarea calității în construcțiile realizate în cadrul proiectelor cu finanțare din contul bugetului public național.