Elevii din raionul Edineţ sunt susţinuţi în determinarea traseului vocaţional

IMG 2713În ziua de 1 aprilie Asociaţia Obştească „Demos" a dat start unei noi iniţiative, prin care 3 instituţii de învăţămînt preuniversitar din raionul Edineţ vor pilota serviciul de orientare vocaţională. Cu această ocazie a avut loc o şedinţă de lucru a specialiştilor participanţi în proiect pentru a planifica activităţi şi a discuta subiecte de importanţă majoră pentru realizarea obiectivelor propuse.
Proiectul „Orientarea vocaţională a elevilor din nordul Moldovei" este implementat în colaborare cu Direcţia Raională Învăţămînt şi Cultură Edineţ, cu suportul financiar al Caritas Viena.
Scopul proiectului este de a facilita orientarea vocaţională a elevilor din clasele terminale gimnaziale şi a tranziţiei de la un nivel de şcolarizare la altul: de la treapta gimnazială la cea liceală sau la educaţia tehnic-vocaţională.

În cadrul proiectului un grup de psihologi şi diriginţi din Gimnaziul din or. Edineţ, Liceul Teoretic „Pan. Halippa" (Edineţ), Liceul Teoretic (s. Gordineşti)

  • dezvoltă competenţe profesionale în oferirea serviciilor de orientare şi consiliere vocaţională,
  • integrează noi tehnologii informaţionale în orientarea vocaţională în 3 instituţii de învăţămînt,
  • asistă elevii din clasele terminale gimnaziale în formarea abilităţilor sociale şi determinarea profilului profesional.

Echipa proiectului percepe orientarea vocaţională şi consilierea în carieră drept componentă indispensabilă a procesului educaţional în instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova, la care societatea civilă are parte. Rezultatul acestor acţiuni participative de moderinizare a şcolii moldoveneşti este, în viziunea noastră, un sistem educaţional care pregăteşte cetăţeni cu abilităţi sociale şi deprinderi de viaţă dezvoltate, competenţe consolidate, poziţie civică activă, personalităţi capabile să sporească competitivitatea economică a ţării pe piaţa europeană. Responsabilitatea noastră ca şi ONG este de a oferi sprijin în acest proces, prin expertiză, dezvoltare a resurselor umane şi tehnico-materiale, prin transfer de bune practici din ţările dezvoltate europene, prin monitorizare şi evaluare a progreselor obţinute.

„Încă nu sunt depterminat unde voi merge la studii după BAC..." (Vadim, cl. XI)
„Nu ştiu ce să fac: să merg în clasă de liceu şi să retrăiesc că nu voi putea susţine evaluările sau să fac o meserie la şcoala profesională... Mai discutăm în familie. " (Rodica, cl. IX)
„Dacă aş şti, de ce sunt bun, probleme n-ar fi!" (Mihai, cl. XII)

Aşa opinii am avut în interviurile cu elevii la început de proiect.
Suntem siguri că la final vom auzi doar răspunsuri ferme şi optimiste!