A fost lansată forma UNIF 14 şi integrată cu servicii electronice fiscale

Anul curent, întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărăneşti (de fermier), al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA - urmează să prezintă autorităţii fiscale darea de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit în baza unei noi forme: UNIF14. Declaraţia necesită a fi completată şi expediată  SFS nu mai târziu de data de 25 martie.

Pentru a asigura procesul de raportare online a acestor contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”, a lansat şi a integrat Forma UNIF14 în cadrul serviciului de raportare „Declaraţie electronică” şi în alte sisteme informaţionale de uz intern a SFS.

Utilizatorii se pot familiariza cu modul de completare a formularului UNIF14 accesînd Ordinul nr. 1804, din  30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14),Anexa Nr.2.

Pentru consultaţii şi informaţii suplimentare contactaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 0 8000 1525.