La Nisporeni a fost creat Comitetul Director Local în sectorul Eficiență EnergeticăArticol adaugat de: Lilia Țurcan

IMG 1123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Nisporeni s-a desfășurat  ședința de constituire a Comitetului Director Local (CDL) al proiectul-pilot „Îmbunătățirea  eficienței energetice a spitalului regional Nisporeni".

La ședință au participat Valerian Bînzaru, șeful Direcției Generale de Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai ADR Centru, ai APL de nivel I și II, ai Spitalului raional Nisporeni, ai Agenției teritoriale Est a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și ONG din raionul Nisporeni.

În cadrul ședinței a fost prezentat proiectul MSPL în sectorul EE pentru raionul Nisporeni, în baza Memorandumului de Înțelegere aprobat la 16 decembrie 2014, de către părțile semnatare. Cei prezenți au discutat planul de implementare a proiectului „Îmbunătățirea  eficienței energetice a spitalului regional Nisporeni".

Comitetul Director Local al Proiectului susmenționat va servi în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea proiectului, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.

Conform regulamentului CDL, au fost aleși președintele CDL - președintele raionului Nisporeni, G. Verdeș, vicepreședinte CDL  a fost numit directorul IMSP SR Nisporeni  Vasiliu Roman,  iar secretarul CDL a fost numită Tatiana Cociu, membru a ONG AO Povestea. De asemenea, membrii Comitetului au examinat și aprobat Regulamentul de activitate al CDL.

Membrii Comitetului au decis ca reprezentanții Consiliului raional Nisporei, pînă la data de 14 martie curent, vor desemna un manager local pentru acest proiect.

De asemenea, GIZ, va facilita transmiterea documentației tehnice a proiectului către beneficiar(CR Nisporeni).

În procesul de implementare a proiectului MSPL, GIZ împreună cu partenerii: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Consiliile şi Agenţiile de Dezvoltare Regională au selectat 7 proiecte-pilot, în trei sectoare prioritare: aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS) și eficiența energetică în clădirile publice (EE), pentru a fi implementate de către ADR-uri, cu suport tehnic și financiar din partea GIZ Moldova.

telegram