Conferința de lansare a proiectului “Viitorul ales de tineri”

CLTLa data de 10 martie 2015 va avea loc conferința de lansare a proiectului “Viitorul ales de tineri”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, și implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Conferința va avea loc incinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, cu începere la ora 10:30. Scopul proiectului “Viitorul ales de tineri” este dezvoltarea oportunităților de participare și implicare activă în viața comunităților pentru tinerii cu vârsta 18 - 30 de ani din localitățile raionului Soroca.

În cadrul conferinței sunt invitați să participe liderii de opinie, autoritățile publice locale, asociațiile obștești, formațiunile politice și lideri de tineret.

Una din cele mai actuale probleme în procesul de guvernare democratică ține de implicarea insuficientă a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, care se manifestă printr-un grad sporit de pasivitate cetățenească și neîncredere în actul de guvernare. Necunoscând și ne având posibilitatea de a se informa despre acest proces, tinerii nu sunt predispuși să susțină aceste formațiuni politice, inclusiv candidații lor în scrutinele electorale, și apoi, în procesul de guvernare. Astfel, un număr mic de tineri sunt implicați în formațiunile politice și un număr și mai mic de tineri sunt delegați la funcții de ales local în alegerile locale.

Grupul țintă a proiectului sunt tinerii cu vârsta de 18-30 de ani din localitățile raionului Soroca. Următoarea activitate din cadrul proiectului “Viitorul ales de tineri” este seminarul de formare a tinerilor lideri formatori de opinie, care se va desfășura pe parcursul lunii aprilie 2015. După care vor urma sesiuni de informare și sensibilizare a tinerilor, cafeneaua publică „Tinerii în rol de primar și consilier local”, ședință de dezbatere publică a  candidaților electorali.

Proiectul ”Viitorul ales de tineri”, este finanțat de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile din articol aparțin Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, și nu reflectă neapărat  pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

Pentru mai multe detalii:

Doina Galben, coordonator de proiect, tel: (+ 373 230) 23619 sau 067600526, e-mail: galbendoina@mail.ru.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul: youthsoroca.md