Oportunităţi de participare economică pentru femeile din RăzeniAsociaţia Obşteasca “Eco-Răzeni” va implementa în perioada februarie – mai 2015, proiectul “Participarea femeilor la dezvoltarea economică locală” cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei prin intermediul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Oficiul din Moldova. În cadrul proiectului se urmăreşte ca scop crearea condiţiilor de dezvoltare economică durabilă prin încurajarea spiritului antreprenorial în rîndul femeilor din Răzeni.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Sporirea accesului la informaţie a 140 femei din com. Răzeni privind oportunităţile de calificare, angajare în câmpul muncii sau lansare a unei afaceri;
2. Consolidarea capacităţilor a 60 de femei neangajate în câmpul muncii din com. Răzeni privind iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri.

În perioada de implementare a proiectului, se vor organiza 4 şedinte tematice cu participarea a cîte 35 de femei, în cadrul cărora se vor prezenta oportunităţile de formare profesională şi de calificare, angajare în câmpul muncii sau lansare a unei afaceri, legislaţia muncii. Şedinţele vor fi desfăşurate cu participarea specialiştilor de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni, Secţia Economie a Consiliului raional Ialoveni, Inspecţia Muncii, ODIMM.

Totodată, vor fi organizate instruiri cu tematicile: 1. Tehnologia cultivării legumelor în seră, implicat un expert de la Universitatea Agrară. 2. Igiena în procesul de producere şi vînzare a produselor de origine animală şi vegetală, vor fi invitați 2 experţi ai Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. 3. Utilizarea tehnologiilor Informaţionale pentru documentare şi promovarea afacerii personale. Vor fi organizate două vizite de studiu la întreprinderi din mediul rural conduse de femei în scopul schimbului de experiență şi studierii bunelor practici.

Ca rezultat, în urma implementării proiectului se va fonda Clubul femeilor antreprenoare din Răzeni. Prin intermediul clubului, membrele îşi vor apăra şi promova interesele de dezvoltare profesională şi a afacerilor. Reprezentantele clubului vor menţine relaţiile de colaborare cu prestatorii de servicii în domeniul dezvoltării afacerilor, calificării şi angajării femeilor vulnerabile (pasibile migraţiei) din satul Răzeni. Se vor stabili relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară şi peste hotare. Se vor identifica femeile de afaceri născute în Răzeni dar care dezvoltă bisness-uri în alte localităţi din ţară sau peste hotare în scopul de a face schimburi de experienţă, în special se va miza pe colaborarea cu femeilor care au migrat peste hotare.

Articol realizat de:
Marcela Gurău
Coordonator de proiect
tel. 079112219

Vasile Rusu
Asistent de proiect
tel. 069061346