Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Sud doresc să se implice mai activ în procesul decizional

logouri

Cahul, 24 ianuarie 2015

Comunicat de presă

Organizațiile Societății Civile din Regiunea de Sud doresc să se implice mai activ în procesul decizional 

Un grup dIMG 7021e circa 40 persoane, alcătuit din reprezentanți ai OSC-urilor din Regiunea de Sud a țării, membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Sud din partea societății civile și a Coaliției pentru Dezvoltare Regională din zona de Sud, mass-media și persoane interesate, au participat la data de 22 ianuarie 2015 la un Cluster Club al OSC-urilor cu tema ”Participarea societății civile în procesul decizional”.

Această activitate a fost organizată de către Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova ”CONTACT-Cahul” fiind parte a proiectului ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție și Campanie de informare europeană în raioanele de sud ale Republicii Moldova”, finanțat de USAID prin intermediul FHI 360.

Scopul Cluster Clubului a fost analiza modului de participare a OSC-urilor în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor publice locale/regionale/naționale, cât și identificarea soluțiilor și căilor de acțiune pentru sporirea participării în acest proces.

Pentru desfășurarea evenimentului a fost aleasă metoda Cafeneaua Publică, care a oferit posibilitatea de a se lucra concomitent în 5 ateliere mici, fiecare participant având posibilitatea să discute și să contribuie cu sugestii și propuneri la fiecare sub-temă analizată.

În cea de-a doua sesiune s-a făcut vernisajul ideilor colectate, rezultatele obținute depășind nivelul așteptărilor. La această etapă s-a făcut și prezentarea propunerilor parvenite.

Prezentăm cele mai importante idei, repartizate pe teme, care au apărut în cadrul discuțiilor:

1. Ce pot/trebuie să facă OSC la etapa de elaborare, implementare/monitorizare și evaluare a politicilor publice?

 • OSC- urile pot efectua studii și analize pentru identificarea și semnalarea problemelor de interes public;

 • Cercetarea și analiza impactului estimat al diverselor opțiuni ale proiectelor politicilor publice

 • Facilitarea procesului de elaborare a  politicilor publice.

 • Acțiuni pentru convingerea APL de a include pe agenda lor problemele OSC și a cetățenilor

 • Participarea la toate etapele procesului de implementare a politicilor.

 • Liderii OSC pot să propună crearea unor grupuri sau comisii comune de lucru

 • Elaborarea studiilor de evaluare intermediară și finală, cât și a rapoartelor de monitorizare.

 • Participarea la evaluarea rezultatului și impactului politicilor și mediatizarea lor

2. Care sunt provocările/constrângerile OSC în procesul de participare la elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice? Ce putem face pentru a depăși aceste provocări?

Provocările OSC:

 • Insuficiența resurselor umane competente în domeniu de politici publice
 • Perceperea părților implicate în calitate de concurenți
 • Neexecutarea pe deplin a Legii cu privire la transparența decizională de către APL și altor acte normative
 • Promovarea intereselor de grup și partizanatul politic
 • Conștientizarea redusă a potențialului impact a politicilor publice inițiate
 • Fonduri reduse pentru OSC și lipsa mecanismului de contractare a serviciilor

Ce putem face pentru a depăși aceste provocări?

 • Consolidarea capacităților instituționale ale OSC și dotarea lor
 • Implementarea proiectelor de informare și formare pentru OSC și factori interesați pentru diminuarea constrângerilor
 • Crearea unor instrumente de consolidare a încrederii între părți
 • Înlăturarea conflictelor de interes a factorilor de decizie

3. Cum pot spori inițiatorii proiectelor de politici publice, în special APL, consultarea și participarea publica? Rolul Consiliului Regional de Dezvoltare Sud in sporirea participării publice.

APL poate spori procesul de participare prin:

 • Respectarea de către APL a cadrului legal existent în domeniul consultării și participării

 • Asigurarea condițiilor și accesibilității la procesul decizional

 • Dezvoltarea unor instrumente de motivare/stimulare a OSC și cetățenilor implicați activ (exemplu: acordarea spațiilor, facilități financiare în limita competențelor lor…)

 • Crearea de structuri consultative cu statut permanent

 • Crearea de către APL a site-urilor și paginilor interactive ( exemplu: ”Scrie primarului”, ”Scrie președintelui”, ”Scrie conducătorului instituției” etc.

 • Contractarea de către APL a OSC care realizează studii ex-ante și post implementare pentru politici publice

Cu referire la rolul Consiliului Regional de Dezvoltare Sud:

 • CRD să solicite publicarea proiectelor de dezvoltare regională implementate

 • Consolidarea relațiilor dintre membrii echipelor intra și inter-raionale din cadrul CRD

 • Creșterea rolului echipelor raionale din cadrul CRD ca structură de informare locală privind politicile de dezvoltare regională și identificarea, promovarea și propulsarea nevoilor din localitățile regiunii

 • Mediatizarea mai largă a agendei și locului organizării ședințelor CRD  pentru a permite mai multor factori interesați din regiune să participe

4. Cum pot spori OSC consultarea si participarea publica la nivel regional? Rolul reprezentanților societății civile membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Sud în acest proces.

 • Promovarea inițiativei de modificare a cadrului legal cu privire la funcționarea și responsabilitățile CRD-urilor

 • Propunerea de a includere reprezentanți ai sectorului asociativ în Consiliul Național de Dezvoltare Regională CNDR

 • Formularea și propunerea criteriilor clare de selectare a membrilor în CRD

 • Discutarea și formularea unor propuneri privind componența OSC și ponderea lor în CRD

 • Monitorizarea rezultatelor și impactului proiectelor implementate în Regiunea Sud

 • Crearea platformei, coaliției OSC-urilor pe domenii la nivel de regiuni pentru a fi mai eficiente în formularea politicilor sectoriale

5. Ce nevoi de instruire și asistență au OSC pentru consolidarea capacităților și eficientizarea participării?

 • Cadrul legal de activitate al APL
 • Advocacy și Lobby pentru participarea la procesul decizional
 • Etapele procesului decizional și asigurarea transparenței acestui proces
 • Metode non-formale de participare și dialog cu cetățenii, cu APL.
 • Tehnici de comunicare și negociere
 • Modele de documente în procesul de monitorizare a politicilor și structura lor.
 • Organizarea vizitelor de studiu și a stagiilor pentru OSC interesate pentru preluarea experiențelor pozitive în domeniul participării la procesul decizional
 • Adoptarea cadrului legal privind susținerea OSC (exemplu: legea 2%...)

Astfel, în cadrul Clubului de discuții OSC de la Sud din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Basarabeasca și-au identificat clar rolurile și carențele în participarea la procesul decizional. Spre final una din organizațiile participante a fost făcută o scurtă prezentare a modului de influențare a politicilor publice prin intermediul site-ului – politicipublice.md.

Menționăm că ideile acumulate în cadrul celor 3 Cluster Cluburi de la Cahul, Chișinău și Bălți vor asigura fundamentul în planificarea activităților de formare a OSC-urilor pe domeniul advocacy, vor crea premise pentru organizarea campaniilor regionale de advocacy și participarea la toate etapele procesului decizional la nivel local și regional, ulterior fiind incluse în Ghidul practicilor de advocacy. Rezultatele Cluster Clubului vor fi diseminate către instituțiile interesate în elaborarea, implementarea și monitorizarea de politici publice.

 Mai multe fotografii găsiți aici: https://www.facebook.com/craion.cahul/posts/1575861985990126 

„Acest comunicat este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova ”CONTACT-Cahul” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.”