Cluster Club pentru Organizațiile Societății Civile cu tema ”Participarea societății civile în procesul decizional”

logouri

 

Cahul, 20 ianuarie 2015

Comunicat de presă

CLUSTER CLUB  pentru Organizațiile Societății Civile

Tema:  ”Participarea societății civile în procesul decizional”

La data de 22 ianuarie 2015, cu începere de la ora 12.00, Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova ”CONTACT-Cahul” va organiza un Cluster Club cu tematica ”Participarea societății civile în procesul decizional”, care se va desfășuraîn incinta complexului comercial ”Balcan”, str.  Horelor 9 J, etaj II, or. Cahul.

Scopul evenimentului este discutarea modului de participare a OSC-urilor în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor publice locale/regionale/naționale, cât și identificarea soluțiilor și căilor de acțiune pentru sporirea participării organizațiilor societății civile.

Clubul de discuții va întruni reprezentanți ai OSC-urilor din raioanele de sud ale țării, membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare Sud din partea societății civile, OSC-uri partenere în cadrul proiectului FHI  360, OSC-uri membre a Coaliției pentru Dezvoltare Regională din zona de Sud, studenți și cadre didactice de la Universitatea de Stat ”B. P. Hașdeu” Cahul, mass-media și persoane interesate.

De asemenea, menționăm că în lunile februarie-martie astfel de Cluburi se vor organiza și pentru OSC-urile din zonele centru și nord. Ideile acumulate în cadrul Cluster Cluburilor vor asigura fundamentul în planificarea adecvată a activităților de formare a OSC-urilor pe domeniul advocacy, vor crea premise pentru planificarea campaniilor regionale de advocacy și monitorizare a implementării politicilor de dezvoltare regională, ulterior fiind incluse în Ghidul practicilor de advocacy. Rezultatele Cluburilor de discuții vor fi diseminate tuturor OSC-urilor interesate, cît și instituțiilor inițiatoare de proiecte de politici publice.

Această activitate face parte din cadrul proiectului ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție și Campanie de informare europeană în raioanele de sud ale Republicii Moldova” .

 

„Acest comunicat este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova ”CONTACT-Cahul” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, FHI 360 sau Guvernului SUA.”