Egalitatea și Nediscriminarea poate fi pe înțelesul tuturorcolaj conferinta

Egalitatea și Nediscriminarea poate fi pe înțelesul tuturor și asta datorită Coaliției Nediscriminare care, în parteneriat cu Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE), a organizat vineri, 19 decembrie 2014, Conferința “Egalitate și Nediscriminare pe înțelesul tuturor”.

Evenimentul a fost deschis de către Ana Furtună, Directoare-Executivă în cadrul Coaliției Nediscriminare și Oxana Gumennaia, Președinta Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității care au menționat importanța unui astfel de eveniment în promovarea și respectarea drepturilor omului.

În cadrul conferinței, Doina Ioana Străisteanu, avocată și membră a CPEDAE, a prezentat concluziile ghidului “Egalitate și Nediscriminare pe înțelesul tuturor”, care oferă, atît un suport teoretic de norme existente, cît și un suport practic unde aceste norme au fost și continuă să fie aplicate, bazîndu-se pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în examinarea plângerilor privind discriminarea precum și jurisprudența Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.

De asemenea, în cadrul Conferinței, Ana Nani și Irina Burac-Mihalache, avocate în cadrul Coaliției Nediscriminare, au prezentat Raportul de monitorizare a activității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Raportul reprezintă o analiză a succeselor și piedicilor întîlnite în activitatea curentă a acestuia, cuprinzînd o serie de recomandări necesare întru buna funcționare a Consiliului.

Ținînd cont de faptul că una din  sarcinile de bază ale Consiliului ține de ajustarea legislației în vigoare la prevederile Legii privind

La eveniment au participat aproximativ 50 de persoane printre care judecători, procurori, avocați, experți și ONG-uri de specialitate. asigurarea egalității, Coaliția Nediscriminare a prezentat și un Raport privind prevederile discriminatorii identificate în legislația RM care au la bază fie deciziile Consiliului, fie recomandările autorităților internaționale de drepturile omului.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Promovarea Politicilor Nediscriminatorii în Republica Moldova”, finanțat de către Civil Rights Defenders, Suedia.


telegram