Lansarea proiectului SENSOR în Moldova

sensor2

 

La data de 28-29 Octombrie 2014, Automobil Club din Moldova a organizat evenimentul de lansare a proiectului Drumuri Sigure de Vecinătate pentru Europa de Est în Moldova (SENSOR).

Proiectul Drumuri sigure de vecinătate pentru Europa de  Sud Est  (SENSOR) are la bază cooperarea remarcabilă între cluburile automobilistice, institutele de cercetare și autoritățile responsabile şi este finanţat de către SEE Transnational Cooperation Programme (Programul Transnaţional de Cooperare al Europei de Sud-Est). Programul Europei de Sud-Est are drept scop dezvoltarea de parteneriate transnaționale în domenii de importanță strategică, în vederea îmbunătățirii procesului de integrare teritorială, economică și socială și de a contribui la coeziunea, stabilitatea și competitivitatea regiunii. În acest context, programul urmărește să realizeze proiecte de înaltă calitate, orientate spre rezultate cu caracter strategic, relevante pentru aria programului.

IMG 4012

Obiectivul  proiectului SEE SENSOR este “de a construi o Europă de Sud-Est fără drumuri cu risc sporit”. În contextul abordării sistemului sigur, cu acțiune complementară simultană în vederea îmbunătăţirii comportamentului participanţilor la trafic, construcţia vehiculelor și infrastructura rutieră, scopul acestuia este de a salva cît mai multe vieţi omeneşti cu resursele financiare disponibile.

Scopul principal al proiectului SENSOR este de a ridica nivelul general al performanţei securităţii rutiere a drumurilor încărcate în Europa de Sud Est.

Proiectul SENSOR este coordonat de către Make Roads Safe Hellas (Grecia) și reunește parteneri din 8 țări ale Europei de Sud Est - Grecia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Republica Moldova, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Bosnia și Herțegovina.

Dna Virginia Mandalac, manager al acestui proiect în Republica Moldova a deschis evenimentul de lansare, mulţumind participanților și prezentînd informaţii generale cu privire la proiectul SENSOR în Republica Moldova, scopul acestuia şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse. 

IMG 3908 La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităților locale, precum şi vice-ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administrația de Stat a Drumurilor, Secretarul General al Consiliului Național pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere și alţi reprezentanți ai instituțiilor implicate în construcția și auditul drumurilor în Republica Moldova. Vice-ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dl Boris Gherasim a descris situația actuală a drumurilor din Republica Moldova. Secretarul general al Consiliului Național pentru Securitatea Circulaţiei Rutiere, dl Viorel Bulimaga a subliniat obiectivele principale ale Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră și ale Planului de Acțiune. Invitaţii de la Administraţia de Stat a Drumurilor și "Universinj" SRL au vorbit despre calmarea traficului în sate, care este o mare problemă pentru țara noastră, având în vedere faptul că majoritatea drumurilor naționale trec prin sate.

 După evenimentul de lansare a urmat trainingul pentru inginerii în drumuri “Inspecţia şi Evaluarea Siguranţei Rutiere” petrecut de către experții invitaţi Dr. Steve Lawson Director pe Parteneriate și Cercetări în cadrul RSF (Fundaţia Siguranţei Rutiere) și Stelios Efstathiadis inginer șef al Transportation Solutions. Seminarul a abordat următoarele teme: introducere la programele de evaluare a drumurilor (RAP), Star Rating, planuri de investiţii pentru drumuri mai mai sigure, accesarea rezultatelor prin Vida, introducerea datelor de codificare rutieră, analiza clasificării pe stele și metode de raportare.

Pentru mai multe detalii despre SENSOR Vă rugăm să vizitați pagina web www.sensorproject.eu.