“Promovarea integrării Europene a Republicii Moldova” – subiect discutat cu tinerii de la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți

DSC 0043

Integrarea europeană a Republicii Moldova presupune un proces complex de reforme, care trebuie să fie înţeles pe deplin de către cetăţeni, dar mai cu seamă de tânăra generație pentru a putea fi susţinut şi realizat în totalitate. De aceea, tinerii au nevoie de mai multă informare privind modul de funcționare a Uniunii Europene (UE).

Ce presupune comunitatea europeană? Care sunt drepturile și obligațiile cetățenilor UE? Care sunt rezultatele proiectelor sociale, de infrastructură, economice şi mediu finanțate din fonduri europene, sunt subiecte ce trezesc interes nu doar la tineri, ci și la întreaga populație a țării.

O modalitate a dialogului cu tânăra generație ar fi dezbaterile publice. Un astfel de eveniment a avut loc la data de 12 noiembrie a.c. cu tinerii, studenți de la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din mun. Bălți. Subiectul discuției publice -Integrarea Europeană a Republicii Moldova - a cointeresat cca 60 de participanți, tineri cu vârsta cuprinsă între 19 și 23 de ani.

Discursul și dezbaterile pe subiectul de integrare europeană a Republicii Moldova a fost susținut de către Ion Dănoi, echipa de proiect și voluntarii implicați în promovarea valorilor și perspectivelor europene. Suportul informațional a fost argumentat prin rezultatele deja simțitoare și palpabile a influenței europene asupra țării noastre. De asemenea, s-au pus în discuție și perspectivele, oportunitățile tinerilor în dezvoltare și educație calitativă în spirit european. Tinerii au fost cointeresați, în contextul alinierii RM la țările europene despre, noul mod de viață, de comportament și relații socio-umane.

La eveniment s-a discutat nemijlocit și despre rezultatele deja atinse a Republicii Moldova în realizarea Acordului de Asociere RM-UE.

Tinerii au demonstrat interes și atitudine pozitivă vizavi de procesul aderării RM la UE. Cu toate acestea, ceea ce e și firesc, printre participanți s-au remarcat și păreri ce nu susțin procesul de integrare a RM la spațiul european, optând pentru alte structuri.

 

Evenimentul a fost organizat de Clinica Juridică Universitară în cadrul proiectului “Fortificarea OSC-urilor de servicii juridice comunitare și promovarea procesului integrării Europene”, susținut financiar de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID), în cadrul proiectului “Parteneriate pentru Societate Civilă Durabilă în Moldova” implementat de FHI 360. Această activitate a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Clinicii Juridice Universitare și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.