"Europa pentru Educație. Europa pentru Tine"

Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova a organizat în perioada 5-6 noiembrie 2014, trainingul de consolidare a capacităților grupelor de inițiativă locale în promovarea valorilor europene “Europa pentru Educație. Europa pentru tine”.

În cadrul trainingului au participat 11 tineri și 5 cadre didactice din patru colegii naționale: Colegiul Industrial Agricol Rîșcani, Colegiul Pedagogic “Mihai Eminescu”, or. Soroca, Colegiul Pedagogic “Mihai Ceachir”, or. Comrat și Colegiul Industrial Pedagogic or. Cahul.

Trainingul a fost organizat cu scopul de a forma și instrui echipe locale de tineri privind valorile UE. Agenda evenimentului a îmbinat sesiunile de instruire  și sensibilizare cognitivă a tinerilor privind modele de activități de educație civică în cetățenie europeană cu sesiuni practice (Jocuri Intelectuale de Echipă, discuții, prezentări de grup, etc.)  în cadrul cărora tinerii au  și-au format aptitudini de multiplicator în promovarea valorilor europene.  

Participanții la activitate au menționat cît de important este cunoașterea esenței principiilor și valorilor spațiului unic european și înțelegerea avantajelor ce le prezintă marea familie europeană. Tineri, studenți ai instituțiilor de învățămînt medii de specialitate, au discutat despre așteptările lor de la parcursul european, în special mobilitatea academică și creșterea calității procesului instructiv-educativ conform standardelor europene, promovarea toleranței și atitudinilor pozitive față de diferențe.  

Ca rezultat al acestei instruiri tinerii vor organiza în cadrul instituțiilor lor activități de promovare a valorilor europene, ca un spațiu pentru dialog intercultural și mobilitate. Astfel, toate colegiile implicate vor organiza 4 sesiuni de Trivia Quiz. În trei colegii, aceste sesiuni vor fi urmate de vizionarea spoturilor cu mesaj social și discuții publice / dezbateri asupra tematicii proiectului, Uniunea Europeană – spațiu pentru dialog intercultural.

Realizarea acestei activități a fost posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova, şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

 

Pentru informații suplimentare, contactați:  

Gabriela Ojog, Director Executiv, Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova

Tel.: +373 22 210 198, email: gabriela.ojog@fam.md  

www.fam.md

Articol adaugat de: Olga Gordila