Coaliţia Nediscriminare cere egalitate de gen pe listele candidaţilor electoraliIMG 580328 octombrie 2014: Coaliţia Nediscriminare a realizat o mini-cercetare cu privire la numărul femeielor care urmează să accedă în Parlament după alegerile din noiembrie 2014. Astfel, analizînd sondajele cu privire la accesul formaţiunilor politice în Parlament şi componenţa, pe gen, a listelor candidaţilor electorali, s-a observat inegalitatea de gen a viitorilor parlamentari, inclusiv o reprezentativitate de pînă la 20% de femei.

Deşi majoritatea partidelor politice au încercat să asigure un număr de aproximativ 30% de femei pe listele electorale, majoritatea acestora sunt la capătul listelor, numărul femeilor cu şanse de a accede în Parlament fiind limitat.

În acest context, Coaliţia Nediscriminare a organizat un club de presă dedicat importanţei asigurării egalităţii de gen în contextul campaniei electorale din 2014, în care a invitat experţi pe egalitatea de gen, jurişti, reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale, Partidele Politice, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, într-o discuţie cu jurnaliştii în care să se analizeze cadrul legal şi cel practic în asigurarea egalităţii de gen dar şi barierele cu care se confruntă femeile în accesul la conducere.

În cadrul evenimentului invitaţii au discutat aspecte ce ţin de legislaţia naţională/internaţională în prevenirea şi asigurarea egalităţii de gen, importanţa asigurării egalităţii de gen, percepţia cetăţeanului faţă de femeia în politică dar şi modalitatea de aprobare a listelor candidaţilor electorali.

Evenimentul a fost organizat de către Coaliţia Nediscriminare şi face parte din cadrul Proiectului „Promovarea Politicilor Nediscriminatorii în Republica Moldova”, finanțat de către Civil Rights Defenders din Suedia şi are drept scop aplicarea unui cadru legal nediscriminatoriu în Republica Moldova.

Pentru detalii contactaţi Elena Nofit, Coordonatoare pe Comunicare şi Relaţii Publice, Coaliţia Nediscriminare, la numărul de telefon 069749924 sau la adresa de E-mail: elena.nofit@nediscriminare.md


telegram