Centrul CONTACT participă la dezvoltarea regională in localitățile de Sud ale RM

Centrul CONTACT a organizat vineri, 24 octombrie la Tvardița, raionul Taraclia prima activitate „Dialog cu partenerii", în cadrul proiectului „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării negre de Dezvoltare Regională", în parteneriat cu organizațiile „Top – Kaya" din Ucraina, „CDA XXI" din Georgia și cu organizațiile din țările Visegrad. În cadrul activității au fost prezentate scopurile, obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului și indentificate problemele locale, care urmează să devină subiecte de proiect.

Reprentanţii APL au prezentant situația din Tvardița și au analizat, identificat și discutat problemele de bază. Participanții au prioritizat în lista problemelor: infrastructura drumurilor, lipsa unei săli de sport echipată cu tot necesarul, lipsa unei stații de epurare, indexul scăzut al sănătății copiilor, lipsa în instituțiile preșcolare a încălzirii centralizate, lipsa încăperilor pentru festivități, starea avariată a principalelor instituții de agrement, școlare sau preșcolare. Totodată, participanții au efectuat o analiză a tuturor problemelor și au identificat etapele de rezolvare și rezultatele pe care le așteaptă.

În cadrul întâlnirii, a fost identificat un grup de inițiativă care urmează să dezvolte idei de proiect în baza problemelor depistate și vor fi monotorizate de Centrul CONTACT și partenrii proiectului, împreună cu experții din țările Visegrad. Astfel, ei vor avea posibilitatea să participe la cursul on-line internațional, scriind proiect, iar peste 4 luni să aibă aceste idei de proiect în implementare.
Viceprimarul locallității Tvardița, Maia Bodleva a menționat că importanța proiectului dezvoltare regională pentru localitatea lor este una foarte specială, întrucât localitatea are nevoie de susținere și reabilitare.

În același context, Aleona Veselovscaia a ținut să precizeze că acest proiect vine în susținerea autorităților locale, dar și al ONG-urilor care îşi doresc ca starea de lucruri din comuna lor să se schimbe, iar fiecare cetățean să se simtă mândru de propria localitate. O altă vizită cu același generic „Dialogul cu partenerii" va avea loc la Anenii Noi.

Menționăm că proiectul „Black Sea regional development Network- Rețeaua Mării Negre de Dezvoltare Regională" urmărește dezvoltarea potențialului societății civile și consolidarea parteneriatelor inter-sectorile în Ucraina, Georgia, Republica Moldova, prin oferirea schimbului de experiență a țărilor Visegrad.

Acest proiect este finanţat de Visegrad Fund www.visegradfund.org.

Persoana de contact Aleona Veselovscaia, coordonator de programe, Centrul CONTACT, 022 23 39 48