În perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2014, un specialist al Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, a participat la vizita de studiu a echipei partenerilor SOIR în jud. Timişoara, România

În perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2014, un specialist al Asociației MOTIVAȚIE” din Moldova, a participat la vizita de studiu a echipei partenerilor SOIR în jud. Timişoara, România. 

Vizita de studiu a avut subiectul “Auto-reprezentare şi abilitarea economică a persoanelor cu dizabilităţi”. Partenerii SOIR Moldova au avut ocazia să cunoască experiența mai multor ONG-uri la acest subiect și să prea informația despre diverse bune practice implementate de mai mulți ani în România.

Prima organizație vizitată a fost la Asociația pentru Integrarea Persoanelor cu Deficiențe ce dezvoltă  proiectul de incluziune activă pe piața muncii a persoanelor cu deficiențe de vedere - http://www.aipd.eu/. Directorul Asociației, basarabean de origine, persoană cu dizabilitate de vedere a fondat Asociația pentru a susţine persoanele cu dizabilităţi fizice, ajutându-le să se integreze cât mai uşor şi mai eficient în societate.

"Diferiți dar împreună", cu acest îndemn a început vizita de studiu a echipei partenerilor SOIR în cadrul Fundației "Pentru Voi" din Timișoara, http://pentruvoi.ro/. Ziua de - 29 septembrie 2014 a decurs sub forma de prezentări, sesiuni de întrebări/răspunsuri și a presupus acumulare de noi experiențe la cele trei centre ale fundației: "Tacsi", "Orizonturi Noi" și "Împeună", care sprijină persoanele cu dizabilități intelectuale pentru formarea abilităților de viață îndependentă, orientarea profesională și angajarea în câmpul muncii.

În 30 septembrie am învățat de la un grup de autoreprezentanţi, personae cu nevoi speciale care ne-au relatat despre cât de important este pentru ei ca să facă auziți Scopul celor de la ONG ” Ceva de Spus” - http://www.cevadespus.ro/, este ca prin istoriile lor de viaţă  să încurajeze  alte persoane cu dizabilități în a face alegeri proprii. Organizaţia a fost fondată cu scopul de a conştientiza societatea despre problemele pe care le confruntă o persoană cu dizabilitate. Oferind în acelaşi timp exemplul pozitiv al unor oameni care au reuşit să-şi depăşească limitele şi care la moment duc o viaţă normală.

Într-un final un reprezentant de la ”NESsT” România, http://www.nesst.org/romania/, ne-a relatat despre experiența de a sprijini mai multe ONG dar și alte inițiative de a dezvolta afaceri pe baza Antreprenoriatului Social. Experiența a fost relevantă mai ales în contextul în care Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova implementează la moment o activitate de antreprenoariat social.

Astfel la finele săptămînii cu noi informații acumulate, experiențe și impresii despre Timișoara putem constata că vizita de studiu s-a realizat cu succes.  Aducem sincere mulțumiri tuturor partenerilor rețelei SOIR Moldova și SMC/Sida și sau IM, SOIR Moldova – pentru buna organizare și investiția în abilitarea ONG locale ce lucrează pentru susținerea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.