'Beneficiile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”

La data de 30 septembrie 2014, Centrul CONTACT-Cahul a organizat o masă rotundă cu genericul “Beneficiile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.

Evenimentul  este una din multiplele activități din cadrul proiectului ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a OSC”, susținut de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.

Scopul activității a fost lansarea dialogului cu societatea civilă pentru discutarea beneficiilor procesului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și identificarea rolului societății civile în accelerarea acestui proces. La eveniment au participat  circa 30 de reprezentanți ai Organizațiilor Societății Civile, instituții de învățământ, lideri comunitari, mass media și colaboratorii Centrului CONTACT-Cahul.

Dna Silvia Strelciuc, director executiv CRAION CONTACT-Cahul, a făcut o prezentare scurtă a proiectului, relatând scopul, obiectivelor si rezultatele așteptate.

Dl. Mihai Cucereanu, coordonator al proiectului, a venit cu o introducere privind importanta acestei activități și a specificat cât de important pentru Republica Moldova ca fiecare cetățean să conștientizeze avantajele procesului de integrare europeană.

În calitate de facilitator a fost Dl. Nicolae Dandiș, lector universitar la Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” și director al ”Centrului Pro-Europa Cahul”.  Conform agendei, au fost puse în discuție următoarele subiecte:

 • Integrarea RM în UE ca vector al politicii externe;

 • Locul și potențialul Republicii Moldova în actualul context regional. Poziția și temerile cetățenilor vizavi de acest proces;

 • Acordul de Asociere al RM cu UE și modul de implementare al acestuia. Costurile asocierii cu UE;

 • Avantaje și dezavantaje ale integrării europene;

 • Beneficiile integrării Republicii Moldova în UE.

D-ul Dandiș a facilitat discuțiile conform subiectelor abordate, a oferit multe exemple și a contribuit la formarea, per ansamblu,  a unei viziuni  clare asupra efectelor atât pozitive, cât și negative ce țin de aderarea Moldovei la UE. În final, participanții au concluzionat referitor la beneficiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În partea a doua a mesei rotunde participanții au lucrat pe ateliere la identificarea rolului conducerii țării, a societății civile și administrației publice locale în implementarea  reformelor și accelerarea procesului de asociere cu UE. Cu referire la rolul reprezentanților societății civile s-au identificat următoarele domenii de implicare și intervenție:

 • Informarea beneficiarilor și comunităților despre procesul de asociere a RM cu UE;

 • Implicarea activă a societății civile în implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE;

 • Consolidarea societății civile în procesul de monitorizare a implementării prevederilor Acordului de asociere cu UE;

 • Monitorizarea implementării deciziilor la nivel local și a modului în care APL asigură informarea corectă și obiectivă privind integrarea în UE indiferent de apartenența politică.

Concluziile finale ale evenimentului sunt:

 • Vectorul european al țării este opțiunea cea mai favorabilă pentru Republica Moldova, iar realizarea lui depinde atât de factori interni cât și de cei externi;
 • Este necesară implicarea societății în ansamblu pentru a impulsiona realizarea reformelor;
 • Este nevoie de un proces continuu de informare și instruire europeană la toate nivelele și pentru toate categoriile de cetățeni  

 

Pentru mai multe detalii Vă puteți adresa la echipa Centrului CONTACT-Cahul:

Tel: 299-8-48-42, 299-8-48-43

Email:  contact_cahul@yahoo.com, site: www.contact-cahul.md