Proiect Comunitar “Construcţia şi amenajarea platformei pentru depozitarea deşeurilor menajere”Pe data de 23 august 2014, în s. Varniţa, rl Anenii Noi, au fost demarate primele lucrări a proiectului comunitar şi anume: amenajarea canalului de scurgere a apelor freatice.

Aceste lucrări fac parte din contribuţia APL, conform proiectului „Construţia şi amenajarea platformei pentru depozitarea deşeurilor menajere”.

În cadrul proiectului, la fel vor fi executate următoarele lucrări: construcţia platformei din beton, instalarea gardului din plasă metalică, instalarea unei porţi din plasă metalică şi a 4 containere.

Beneficiarii proiectului sînt locuitorii cartierului nr.1 din s. Varniţa, în număr de peste 100 oameni.

Proiectul menţionat este implementat de către participanta Programului CIVITA, dna Svetlana Budiştean, în cooperare cu echipa de implementare şi primăria s. Varniţa, în parteneriat cu reprezentanţii Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Suediei.

Suma grantului este de 2635,00 dolari SUA. În scopul promovării proiectului şi beneficiilor serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul satului vor fi organizate consultaţii pentru cetăţeni, precum şi distribuirea pleantelor.

În final, localitatea va dispune de un plan de salubrizare pentru anul 2015.

Profitînd de ocazie, aducem sincere multumiri şi urări de bine partenerilor, dorindu-le succese, realizări frumoase şi noi forţe creatoare.

Articol adaugat de: Svetlana Budistean