Raionul Orhei se dezvoltă prin implementarea proiectelor regionale

IMG 954422Agenția de Dezvoltare Regională Centru împreună în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au inițiat o  vizită de evaluare a progresului de implimentare a proiectelor regionale din raionul Orhei.

Astfel, echipa de monitorizare a vizitat obiectivele din cadrul proiectului „Sporirea atractivităţii turistice a zonei Centru prin consolidarea patrimoniului existent" din comuna Donici, raionul Orhei.

 Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea eforturilor pentru ridicarea gradului de atractivitate investiţională şi creşterea imaginii turistice a localităţilor din zona Centru a ţării prin crearea traseului turistic „Drumul muzeelor".

Prin realizarea acestui proiect vor fi executate lucrări de amenajare a 3 parcuri din localitățile Donici, Codreanca și Cucuruzeni prin construirea și amenajarea gardurilor, pavarea trotuarelor, sădirea florilor şi copacilor, instalarea bancilor și urnelor; construcția trotuarelor din Donici, Orhei și Sărătenii Vechi, reparația acoperișului la muzeul din Donici și amenajarea teritoriului aferent, construcția întrărilor în 5 localități din 2 comune- Donici și Codreanca-edificii cu numele localităţii.

De asemenea, echipa de monitorizare a participat la o ședință de lucru la proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice la spitalul regional Orhei". Aici s-a discutat despre izolarea termică a blocului Centrului Perinatal, reconstrucția rețele termice exterioare, instalarea punctelor termice individuale pentru IMSP "Spitalul Raional Orhei", precum și completarea sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu colectoare solare.

În timpul deplasării a fost analizat progresul  execuției lucrărilor la fiecare proiect, fiind stabilite acțiunile imediat următoare în vederea asigurării implimentării eficiente a acestora.Mai multe detalii și fotografii puteți accesa pe site-ul oficial al ADR Centru: www.adrcentru.md