Instruirea voluntarilor pentru campania „EUROBUS”

Comunicat instruirea voluntarilor-001

Centrul CONTACT îşi propune desfăşurarea în luna septembrie, curent, în 8 raioane din Republica Moldova a unei campanii „EUROBUS" de informare şi conştientizare de către cetățeni a prevederilor Acordului de Asociere UE-RM, Zonei de Liber Schimb şi a regimului liberalizat de vize cu UE.

În prezent au loc activități pregătitoare. În special au fost selectați 30 de voluntari care, întruniți în două echipe, vor merge prin cele 70 de localități beneficiare din zonele de nord și sud ale republicii pentru a distribui materiale informative și a reșata oamenilor despre Uniunea Europeană, liberalizarea regimului de vize și despre prevederile de bază ale Acordului de asociere.
În acest scop voluntarii au fost instruiți în cadrul a 2 traning-uri desfășurate la Comrat și Bălți de către experții Centrului CONTACT. Participanții la instruiri au examinat un șir de subiecte menite să ridice nivelul de pregătire generală a voluntarilor și să sporească capacitățile lor de comunicare și persuasiune.

În cadrul atelierelor participanţii au obţinut cunoştinţe suplimentare despre avantajele asocierii Republicii Moldova la UE şi au căpătat abilităţi de comunicare cu cetăţenii în cadrul unei campanii de informare.

Au fost examinate de asemenea piedicile în calea comunicării interpersonale şi de grup, dar şi metodele de depăşire a lor, precum și momente referitoare la asigurarea logistică a unei campanii informaţionale eficiente.

Activitățile au loc în cadrul campaniei de informare „Moldova, Europa", desfășurată de Fundația Soros-Moldova împreună cu mai multe organizații ale societății civile. Campania este susținută financiar de Fundațiile pentru o Societate Deschisă și se va desfășura până la sfârșitul lunii septembrie. Ea este un răspuns la informarea deficitară a publicului despre procesul de integrare europeană, inclusiv despre Acordul de Asociere și Zona de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Persoana de contact Vasile Cioaric, Coordonator de proiect, Centrul CONTACT Tel. 22 23 39 47