Companiile Makler și Ilcotex-Prim promovează egalitatea și non-discriminarea

foto anunturi discriminatoriiCompaniile Makler și Ilcotex-Prim nu vor mai publica anunțuri de angajare discriminatorii. Mai mult ca atît, insituțiile vor promova dreptul la egalitate și neadmiterea anunțurilor cu caracter aparent discriminatoriu, prin includerea expresă a justificării rezonabile.

Deși legea privind asigurarea egalității, cunoscută și ca Legea 121, a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, anunțurile de angajare discriminatorii și/sau care instigă la discriminare, nu au încetat să mai apară, drept pentru care Coaliția Nediscrminare a decis preluarea a două cazuri de litigare strategică, anume pe aceasta componentă.

Unul dintre cazurile de litigare pe acest segment, a fost împotriva companiilor Makler si Ilcotex-Prim (Tandem). Această acțiune  presupunea recunoașterea pîrîților responsabili pentru discriminare pe bază de sex și vîrstă realizată prin plasarea anunțurilor de angajare discriminatorii și respectiv publicarea și distribuirea anunțurilor de angajare discriminatorii, contrar obligației asumate benevol de a nu publica anunțuri care contravin legislației. Totodată se solicita și interzicerea acestor acțiuni pe viitor.

Potrivit avocatului CND, Marcel MORARU, originea acestei acțiuni a pornit de la un șir de apeluri înregistrate la Linia Nediscriminare în mai 2013. Astfel s-a decis monitorizarea legalitatii și temeinicia indicării în diferite anunțuri de angajare a diferitor criterii precum sînt: originea socială, sex, vîrstă, domiciliu ș.a.

Pentru a verifica informația oferită de apelanti, au fost procurate două ediții diferite a ziarului Makler,  considerat a fi lider pe piața de publicitate și prestare a serviciilor de plasare și distribuire a diferitor tipuri de anunțuri din Republica Moldova. Avînd 6 filiale în diferite regiuni, precum ținînd cont de tirajul impunător al acestora, s-a decis a fi selectată pentru a realiza o analiză a anunțurilor de angajare. În rezultatul analizei  acestora s-a depistat că din aproximativ 1200 de anunțuri de angajare, circa 30-35% au un conținut discriminatoriu în baza criteriilor de gen și sex. Mai mult de atît, am observat aceeași situație și pe varianta electronică a publicației plasată pe pagina din internet, adaugă avocatul.

În acest context, directoarea executivă a Coaliției Nediscriminare, Ana FURTUNĂ, a precizat că „Desi, la  început ne-am confruntat cu rigiditate din partea acestor 2 companii a căror reprezentanți insistent doreau scoaterea cererii de pe rol. finalitatea a fost una pe măsură să avantajeze ambele părți și să fie una în concordanță cu spiritul drepturilor omului.

In procesul dialogului cu reprezentantii companiilor, s-a decis semnarea tranzacțiilor de împăcare, prin care pîriții se obligă să nu discrimineze, iar în cazul unor anunțuri potențial discriminatorii, să fie expres prezentată justificarea rezonabilă. Pentru a monitoriza respectarea obligațiunilor asumate, beneficiarii companiilor vor putea apela în mod gratuit și confidențial Linia Nediscriminare 0 8003 8003 a Coaliției Nediscriminare în eventualitatea în care se vor simți discriminate, adaugă Ana FURTUNĂ.

Astfel în rezultatul unor negocieri, s-a decis semnarea unor tranzacții de împăcare cu ambii co-pîrîți

Drept dovadă, atît în ziar cît și pe pagina sa electronică, pîrîtul SRL ”MAKLER” a afișat condițiile și regulile de plasare a anunțurilor, printre care se regăsea regula precum se interzice publicarea anunțurilor care contravin legislației în vigoare.

Astfel, considerăm ca semnarea acestor tranzactii reprezintă un precedent extraordinar în vederea prevenirii si combaterii fenomenului discriminarii in RM, iar companiile Makler si Ilcotex-Prim sunt un exemplu de bune practici in acest sens.

Amintim că în cazul in care va simtiti discriminati, puteți apela în mod gratuit și confidențial Linia Nediscriminare 0 8003 8003.