Atenţie! Începe tabăra de vară "Iubeşte-ţi rîul!"expeditiaTabăra de vară “Iubeşte-ţi rîul!”, anunţată de Centrul Naţional de Mediu cu ceva timp în urmă, şi-a desemnat deja participanţii.  Similar expediţiei tinerilor pe rîul Bîc din iulie 2013, tabăra mobilă “Iubeşte-ţi rîul!”  din acest an, a adunat 25 de temerari  din întreaga ţară, gata să facă faţă noilor provocări în domeniul protecţiei apelor de suprafaţă. Tabăra se va desfăşura timp de o săptămână şi începe pe data de 29 iunie 2014 în satul Temeleuţi, r. Călăraşi şi se finalizează pe data de 06 iulie 2014  în s. Trebujeni, r. Orhei.

Cazare în corturi în diferite regiuni pitoreşti din ţară, deplasări zilnice spre râuri precum Bîc, Răut, Tigheci, Larga pentru familiarizare directă cu problemele acestora în dependenţă de zona în care se află, instruiri utile pentru dezvoltarea spiritul civic și de lider, oportunitate de fi parte a Consiliul Tinerilor „Iubește-ți rîul”, interacțiuni directe cu factori de decizie, prieteni din întreaga țară – sunt doar câteva oportunități pe care le oferă această tabăra de vară. Astfel, participanţii expediţiei se vor deplasa în mai multe localităţi din ţară (Călăraşi, Străşeni, Iargara, Cantemir, Orhei, Chişinău) şi vor interacţiona cu parlamentari, inspectori de mediu, primari, jurnalişti, activişti în domeniul protecţiei mediului şi cu alte părţi interesate în vederea soluţionării problemelor apelor de suprafaţă. De asemenea, tinerii vor beneficia şi de o serie de instruiri teoretice ce ţin de protecţia apelor de suprafaţa, legislaţie de mediu, dreptul la un mediu sănătos, documentarea cazurilor de poluare a mediului, implicarea mass-mediei şi alte elemente menite să dezvolte spiritul de leadership.

Astfel, în primele 2 nopţi, tabăra va fi campată în Rezervaţia Naturală Temeleuţi de lângă satul Temeleuţi, r-nul Călăraşi. În această perioadă tinerii vor vizita staţia de epurare a oraşului Călăraşi, vor merge într-un raid împreună cu Inspecţia Ecologică Călăraşi pentru a depista deversările apelor uzate de la grajduri şi gospodăriile particulare în una din localităţile din regiune.

Următoarele 2 nopţi, tabăra va fi campată în pădurea de lângă satul Scoreni, r-nul Străşeni. De aici tinerii ecologişti se vor deplasa în municipiul Chişinău, unde vor învăţa să întocmească procese verbale pentru contravenţii de mediu cu ajutorul reprezentanţilor Agenţiei Ecologice Chişinău. Iar pe data de 5 iulie, participanţii taberei  "Iubeşte-ţi rîul!", împreună cu membrii Consiliului Tinerilor "Iubeşte-ţi rîul!" şi alţi dorintori, se vor manifesta împotriva spălării ilegale a transportului auto pe malul rîului Bîc prin intermediul unui flash-mob organiza în municipiul Chişinău. De asemenea, ei se vor deplasa în satul Chetrosu (r-nul Anenii Noi)  pentru a vedea cum se practică irigarea culturilor agricole cu apa poluată din rîul Bîc, având ocazia să interacţioneze şi cu agricultorii din regiune. Reveniţi în Străşeni, ei vor întreprinde o vizită la gunoiştea oraşului Străşeni şi  la staţia de pompare urmată şi de o întâlnire cu autorităţile locale din or. Străşeni, unde vor pune în discuţie subiecte legate de aceste surse  grave de poluare a r. Bâc. Iar la finalul şederii lor în r. Străşeni, tinerii vor organiza o campanie de salubrizare a râului Bîc.

Pentru alte 2 nopţi, tabăra va fi campată în pădurea de lângă orăşelul Iargara, r-nul Leova. Aici ei vor învăţa săidentifice sursele de poluare în cadrul expediţiei la pas pe o porţiune a râului Tigheci. Expediţia va demara în orăşelul Iargara (r-nul Leova) şi se va finisa în oraşul Cantemir (r-nul Cantemir). Tinerii vor parcurge la pas într-o zi 26 km de-a lungul rîului Tigheci.

Pe parcursul expediţiei, tineri din localităţile amplasate în segmentul rîului Tigheci se vor ataşa membrilor expediţiei şi vor parcurge împreună distanţa până  la Cantemir. În timpul expediţiei se va identifica calitatea apei râului Tigheci prin metoda monitoringului biologic şi se vor identifica sursele de poluare. Ajunşi în oraşul Cantemir, tinerii vor discuta cele văzute şi vor face un scurt flash-mob în piaţa din faţa Consiliului raional Cantemir, scandînd „Iubeşte-ţi râul!”.

Pentru ultima noapte, tabăra va fi campată în s. Trebujeni, r. Orhei. Aici, tinerii vor beneficia de excursii la rîul Răut în Parcul Naţional „Orheiul Vechi”, o vizită la fabrica de mezeluri din oraşul Orhei, pentru a vizita staţia de pre-epurare a apelor uzate, şi o vizită la Zona Umedă Construită Orhei (noua staţie de epurare a oraşului).

Invităm jurnaliştii interesaţi de reabilitarea râurilor din Moldova să se alăture taberei noastre şi să contribuie şi ei prin mediatizare la răspândirea mesajului “Iubeşte-ţi rîul!” în întreaga ţară.

Autocarul cu participanții și organizatorii va pleca din Chișinău spre Temeleuți, duminică, 29 iunie la ora 11.00 din fața Academiei de Științe (str. Ștefan cel Mare 1). Pentru detalii despre tabără și etapele de derulare a acesteia, vă rugăm să o contactați pe Ina Coșeru la nr. de telefon: 060589998 sau pe Iuliana Cantaragiu la nr. de telefon: 060840075.

Pentru detalii puteţi consulta programul taberei „Iubeşte-ţi rîul!”.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Campania tinerilor „Iubeşte-ţi rîul!”, implementat de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului american prin prisma Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA din Republica Moldova şi cofinanţat de fundaţia americană EcoCatalyst Foundation.

Acest eveniment este finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile prezentate şi discutate în cadrul evenimentului aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.

flagecf


telegram