Crearea Cluburilor de Tineret

AO Centrul Pro Comunitate, cu suportul financiar al  Parteneriatului European pentru Democrație (EPD) și Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova lansează proiectul “Cluburi de Tineret”, care se va desfășura pe o perioadă de 6 luni. Proiectul are drept scop crearea a trei cluburi de tineret în raionul Dubăsari, în localitățile din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Republicii Moldova și dotarea acestora cu minimul necesar pentru funcționare.

Totodată, urmărim prin acest proiect desfășurarea focus-grupurilor pentru depistarea problemelor cu care se confruntă tinerii din stânga  Nistrului, realizarea instruirilor de dezvoltare a capacităților  de leadership în cadrul unei școli de vară cu tinerii din trei localități beneficiare, instruirea tinerilor în vederea inițierii și menținerii Cluburilor de Tineret, elaborarea Strategiei de Tineret pentru 5 ani  a raionului Dubăsari cu participarea actorilor interesați și a tinerilor. În cadrul activităților tinerii vor avea posibilitatea să interacționeze atât cu experți locali din domeniu cât și experți europeni care vor împărtăși experiența de cooperare a tinerilor cu autoritățile publice locale în vederea încurajării inițiativelor locale și partciparea la luarea deciziilor.