14 orașe din RM vor avea strategii locale noi de dezvoltare socio-economicã

La 7 mai, curent, a avut loc un atelier naţional pentru reprzentanţii a 19 localitãţi partenere ale Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, realizat de compania americană CHEMONICS INTERNATIONAL INC cu suportul Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare (USAID).

În cadrul atelierului a fost dat startul procesului de elaborare a strategiilor locale de dezvoltare socio-economicã durabilã a comunitãţilor beneficiare care se va desfãºura în aceste localitãţi pe parcursul a 9 luni de zile.Pe parcursul anului 2014, circa 20 de oraşe din toate zonele Republicii Moldova vor primi asistenţã din partea unui grup de experţi naţionali în cadrul mai multor ateliere, şedinţe ale grupurilor de lucru, ale comisiilor consultative de specialitate şi ale consiliilor orãşeneşti din localitãţile partenere ale proiectului.

Vor fi identificate şi examinate problemele majore cu care se confruntã populaţia din localitãţile partenere, formulate direcţiile strategice de dezvoltare pentru urmãtorii 5 ani, elaborat un plan de acţiuni pentru realizarea strategiei locale cu indicarea surselor necesare pentru fiecare tip de activitãţi, precum şi a surselor potenţiale de finanţare, inclusiv din perspectiva semnãrii de cãtre Republica Moldova a Acordului de Asociere la UE.

Întreg procesul de elaborare a strategiilor locale va decurge transparent, cu implicarea unui cerc larg de actori locali şi a reprezentanţilor diferitor categorii de cetãţeni interesaţi în dezvoltarea socio-economicã a localitãţii lor.

Proiectul va fi realizat de experţii Centrului CONTACT în consorţium cu Asociaţia Obşteascã Pro Comunitatea şi Agenţiile de Dezvoltare Regionalã Nord, Centru şi Sud.

Persoana de contact: Vasile Cioaric, coordonator de programe al Centrului Contact. Tel: 22/233947.