Speranţa are adresă – Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL din RăzeniFLOARE DE CIRES LOGO SIMPLU“Dacă mă angajez, pierd ajutorul social şi gradul de dizabilitate”, “nimeni nu angajează persoane cu dizabilităţi”, “cu-i mă adresez şi cine mă poate ajuta să-mi caut un loc de muncă sau să învăţ o meserie”, acestea sînt numai cîteva dintre întrebările şi problemele la care timp de doi ani Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” oferă răspunsuri şi soluţii tinerilor cu alte abilităţi din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Este vorba despre un program amplu care şi-a propus drept scop creşterea gradului de incluziune socială şi calităţii vieţii a tinerilor cu dizabilităţi prin facilitarea accesului lor la servicii sociale inovative, exersarea abilităţilor de viaţă şi de muncă, combaterea marginalizării, implicarea părinţilor şi asigurarea sustenabilităţii intervenţiilor de incluziune socială.

De la lansarea programului şi pînă în prezent, circa 30 de tineri cu diferite dizabilităţi au beneficiat de evaluarea capacităţilor socio-profesionale, consiliere şi instruire vocaţională sau angajare la Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL fondată de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”. La moment, Întreprinderea socială oferă speranţă, instruire şi angajare în cîmpul muncii pentru zece băieţi şi fete cu dizabilităţi pentru ca aceştia să-şi schimbe stilul de viaţă şi să devină membri activi în comunitate. Într-un spaţiu suportiv şi securizat, aceştia învaţă să lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar CV-ul lor devine mai atractiv.

Întreprinderea socială are două domenii de activitate: servicii de alimentaţie publică şi cultivarea legumelor în seră. Întreprinderea şi-a început activitatea prin prestarea serviciului social “cantina de ajutor social”, iar în septembrie 2013 a fost lansat serviciul catering (contra plată), pentru luna iunie 2014 planificăm lansarea pe pieţele din regiune a legumelor cultivate în seră.

Prin intermediul serviciului „cantina de ajutor social”, în perioada iulie 2013 – martie 2014, timp de 111 zile au fost livrate la domiciliu, de trei ori pe săptămînă, circa 2420 prînzuri gratuite pentru 31 pensionari cu venituri mici şi persoane cu dizabilităţi din satul Răzeni. Totodată, au fost prestate servicii de catering pentru 24 clienţi în cadrul a circa 60 evenimente. În rezultat, angajaţii întreprinderii sociale învaţă să prepare mîncare şi să o servească clienţilor, astfel îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi comunităţile lor.

În acest context, Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” organizează vineri, 11 aprilie 2014, ora 10.00 în satul Răzeni, raionul Ialoveni, masa rotundă cu genericul „Întreprinderea socială Floare de cireş SRL – bună practică de incluziune socio-profesională a tinerilor cu alte abilităţi”. Evenimentul se desfăşoară cu scopul de a prezenta raportul de activitate 2012 – 2013 şi perspectivele de viitor privind implementarea proiectului „Incluziunea socială a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni prin crearea unei întreprinderi sociale”.

Detalii despre realizarea programului şi activitatea Întreprinderii sociale „Floare de cireş” SRL aflaţi de la Sergiu Gurău, preşedintele A.O. „Eco-Răzeni” (tel. 026895146, 079641243, ecorazeni@gmail.com).

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Întreprinderea socială „Floare de cireş” S.R.L. – mecanism de integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi din Răzeni” realizat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.