Funcționarii Oficiilor Stării Civile au fost instruiți în domeniul demografieiÎn perioada 02-04 aprilie 2014 la Institutul Muncii a fost organizat seminarul de instruire în domeniul demografiei și statisticii populației pentru funcționarii Oficiilor Stării Civile din R.Moldova, responsabili de colectarea și distribuirea datelor statistice. Acest stagiu face parte din cadrul unui complex de acțiuni privind susținerea și dezvoltarea Republicii Moldova în domeniul demografiei și statisticii populației de către autoritățile din Republica Cehă. În cadrul seminarului au fost discutate și împărtășite probleme actuale întîlnite la nivel național al Republicii Moldova, a fost demonstartă importanța și utilitatea colectării datelor statistice prin prezentarea exemplelor cum ar fi speranța de viață a populației comparativ cu alte țări europene, Cehia, Franța, Rusia, ș.a., rapoarte privind numarul copiilor născuți în afara căsătorie și alte exemple.

Experți ai Universității Carol din Praga au expus în cadrul seminarului noi metode de lucru practicate în țările europene, cerințe și standarte internaționale necesare a fi aplicate pentru creșterea calității sistemului.

La finalul instruirii participanții au exprimat necesitatea și utilitatea acestor seminare venind cu noi propuneri și idei de lucru pentru posibilitatea aplicării în practică a celor studiate.

Articol adaugat de: Constantin Lungu

telegram