Concurs naţional de desene pentru copii „Poliţia în imaginaţia mea”

Copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani sunt invitaţi să participe la concursul naţional de desene cu tema „Poliţia în imaginaţia mea”. Concursul este organizat de Inspectoratul General al Poliţiei şi Reprezentanţa Fundaţiei Terre des hommes în Moldova, cu scopul de a afla opiniile copiilor cu privire la poliție și a îmbunătăţi comunicarea dintre poliţie şi copii. Viziunile şi percepţiile copiilor vor constitui temeiul unor ulterioare iniţiative ce vor contribui la consolidarea competenţelor profesionale ale angajaţilor poliției.

Lucrările vor fi creaţii unice şi individuale, de orice dimensiuni şi pot fi executate folosind variate tehnici sau materiale. Nu uitaţi să menţionaţi următoarele informaţii cu referire la autor: numele, prenumele, vârsta, clasa, instituţia, localitatea. Atenţionăm că lucrările participante nu vor fi întoarse autorilor.

Desenele vor fi trimise până la data de 28 aprilie 2014 pe adresa Reprezentanței Terre des hommes în Moldova, MD-2009, mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 6, ap. 3 sau pe adresa Inspectoratului General al Poliţiei, MD-2001, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11 sau la Biroul siguranţă copii din cadrul Inspectoratului de poliție teritorial.

Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din copii, profesori de arte vizuale, reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei şi Terre des hommes Moldova.

Juriul va evalua lucrările, repartizând participanţii în trei categorii de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani.

Cele mai apreciate lucrări vor fi expuse în incinta sediului Inspectoratului General al Poliţiei. Autorii acestor lucrări vor primi diplome de participare şi vor fi invitaţi la inaugurarea galeriei, ce va avea loc la 1 iunie 2014. De asemenea, la inaugurarea galeriei se va anunţa rezultatul concursului şi se vor acorda premii pentru locurile 1-3 pentru fiecare categorie de vârstă.

Şcolile participante vor primi scrisori de mulţumire.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Birourile siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie teritoriale sau Inspectoratul General al Poliţiei, tel: (022)-868-062.

poster kids police