Proiecte de succes în Transnistria

23 de femei de pe ambele maluri ale Nistrului şi-au dat întâlnire vineri, 28 martie, în satul Bîcioc de pe malul stâng al Nistrului  pentru a discuta  despre facilitarea accesului femeilor din zonele rurale la tehnologiile IT, precum şi instruirea necesară pentru comunicarea în mediul online cu alte femei din comunităţile învecinate. În cadrul proiectului „În pas cu timpul”, au fost instruire 20 de femei din localitate, au organizat diverse activităţi cum ar fi: masa rotundă cu genericul "Dependenţa de calculator şi securitatea utilizării Internetului". Beneficiarii instruirilor au fost  femei de diferite vârste. Activităţile de instruire au trezit interes şi din partea altor cetăţeni care îşi doreau să studieze calculatorul iar numărul beneficiarilor într-o lună s-a mărit substanţial. Este o iniţiativă pe termen lung care va continua să ofere suport în privinţa tehnologiilor informaţionale tuturor cetăţenilor din Bîcioc, chiar şi după încheierea finanţării proiectului.În deschiderea programului, Tamara Rostovcicova, coordonatorul proiectului,  a prezentat  rezultatele proiectului.  Conducătorul asociaţiei "Centrul pentru Dezvoltare Rurală - MirBych", Alla Kovalevskaia din Bîcioc,  a prezentat oaspeţilor proiectele comunitare realizate în parteneriat cu instituţiile din localitate.Tot în cadrul acestei vizite de studiu, femeile au participat şi la prezentarea rezultatelor finale a proiectului „Crearea clubului de tineret „Tânărul etnograf” din satul Speia”. 

Anna Pascari, coordonator de proiect  a prezentat activităţile realizate în cadrul proiectului, printre care  editarea bucletului despre localitatea Speia, vizitele de studiu efectuate la cetatea din Bender, muzeul etnografic al ţinutului natal şi alte activităţi interesante pentru tinerii etnografi din Speia. Ana Pascari a declarat că acest proiect are continuitate, deoarece dictafonul procurat în cadrul proiectului le va oferi posibilitatea  de a continua colectarea  folclorului de la oamenii în vârstă din sat. În cadrul vizitei de studiu, au fost vizitate gădiniţa de copii „Guguţă”, casa de cultură, biblioteca publică şi cea pentru copii, Centrul Comunitar de Acces la Informare. 

Proiectul a constituit pentru beneficiari o rampă în stabilirea unor parteneriate viabile. Au făcut schimb de experienţă şi au stabilit contacte de durată.

Ţinem să menţionăm că, aceste proiecte menţionate mai sus: „În pas cu timpul” din Bîcioc şi „Crearea clubului de tineret „Tânărul etnograf” din satul Speia sînt finanţate în cadrul proiectului „Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului, în dezvoltarea comunităţii”, care este implementat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu Institutul Independent de Drept si Societate Civilă din Tiraspol, cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este de a  contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.

Persoana de contact: Liliana Porumb, coordonator de programe al Centrului Contact. Tel: 22/233947.