Întreprinderile mici şi mijlocii vor fi şcolarizate pentru a deveni mai competitive la nivel regionalArticol adaugat de: Laura Bohantov

Reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi instruiţi pentru a putea prezenta la achiziţiile publice desfăşurate de Agenţiile de Dezvoltare Regională oferte mai profesioniste şi mai competitive. În special, se va pune accent pe patru domenii prioritare pentru dezvoltarea regională:

 1. apa şi canalizarea;
 2. eficienţa energetică în clădirile publice;
 3. managementul deşeurilor solide;
 4. drumurile locale şi regionale.

Suportul complementar pentru sectorul privat va fi acordată de compania de consultanţă sequa, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Asistenţa are loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud.

Astfel, la 19 martie 2014 a avut primul atelier de planificare a activităţilor de sprijin pentru sectorul privat, care urmează a fi desfăşurate până la finele lui 2015. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională, Camerei de Comerţ şi Industriei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, dar şi ai asociaţiilor de business.

La atelier au fost analizate provocările din domeniul achiziţiilor publice: informarea defectuoasă, carenţe ale cadrului legal şi normativ, numărul limitat de companii care pot participa la licitaţii consistente. 

Ulterior, s-a discutat despre crearea grupurilor de lucru la nivel naţional şi regional, care vor fi responsabile de implementarea reuşită a acţiunilor planificate în vederea creşterii capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii de a participa la achiziţii desfăşurate de Agenţiile de Dezvoltare Regională în cele 4 sectoare.

Din Grupul naţional de lucru ar putea face parte:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
 • Camera de Comerţ şi Industrie a RM
 • Ministerul Finanţelor / Agenţia Achiziţii Publice
 • Confederaţia Naţională a Patronatelor din RM
 • Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
 • Ministerul Mediului
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
 • Agenţia pentru Eficienţă Energetică
 • Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei

Grupurile regionale de lucru ar putea include în componenţa lor:

 • Agenţiile de Dezvoltare Regională
 • Camera de Comerţ şi Industrie (filiale din Regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud)
 • Confederaţia Naţională a Patronatelor din RM
 • Membrii sectorului privat din cadrul Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare
 • Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei

Urmează ca propunerile de conceptualizare a activităţilor să fie compilate de sequa care, în comun cu partenerii, va stabili un plan de acţiuni.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României și Uniunea Europeană.

telegram