Audieri Publice ale Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020AO Centrul Pro Comunitate, cu suportul financiar al Ministerului Tineretului și Sportului în perioada Septembrie 2013- Februarie 2014 a elaborat  Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020. La realizarea documentului au participat experți, tineri, reprezentanți ai societății civile, precum și reprezentanți ai ministrelor.  Au fost desfășurate 12 focus –grupuri,  12 Forumuri Locale și 2 ședințe ale Grupului de Referință, în cadrul cărora participanții au avut șansa de a se expune și  de a participa cu idei și propuneri la elaborarea documentului.  La etapa finală au fost realizate 3 Audieri Publice în regiunea de Sud a țării-Cahul, la Nordul Republicii-în Soroca  și în Centru, la Ialoveni.

La baza elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a stat  principiul participativ, astfel sperăm  ca această strategie să fie un document reprezentativ la nivel de țară. Draftul final al Strategiei poate fi accesat pe pagina http://procomunitate.md/ro/news/view/36

Așteptăm să înaintați propuneri vizavi de Strategie, de Planul de Acțiuni, Planul de Evaluare și Monitorizare până la data de 24 Martie la e-mail-ul info@procomunitate.md sau tineret@mts.gov.md