GIZ sprijină instruirea autorităţiilor publice locale în domeniul planificării strategice, elaborării proiectelor şi dezvoltării regionaleArticol adaugat de: Laura Bohantov

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor continuă colaborarea cu Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova, axată pe consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II în domeniul planificării strategice, elaborării proiectelor şi dezvoltării regionale. 

Astfel, în perioada februarie - iunie  2014 vor fi organizate 7 cursuri de dezvoltare profesională pentru personalul din autorităţile publice locale:

 • Programul de formare "Planificare și programare la nivel local și regional":

Modulul I "Management şi planificare strategică" - 2 cursuri (24 - 28 februarie; 12 - 16 mai).

Modulul I "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor" - 2 cursuri (10 - 14 martie; 02 - 06 iunie).

Acest program durează 10 zile (câte 40 ore pentru fiecare modul) și are drept scop dezvoltarea capacităţilor de elaborare a planurilor de dezvoltare strategică a comunităţilor, de elaborare şi management a proiectelor locale/regionale, prin acumularea cunoştintelor noi, schimb de experienţe şi practici de succes, evaluarea comunităţilor proprii, identificarea şi aplicarea instrumentelor ce ţin de planificare strategică, dezvoltare comunitară şi managementul proiectelor.  

 • "Dezvoltare regională" - 3 cursuri (24 - 28 martie; 7 - 11 aprilie; 26 - 30 mai).

Acest curs durează 5 zile (40 ore) și are drept scop familiarizarea participanților cu procesul  de dezvoltare regională prin prisma valorilor și standardelor Uniunii Europene în acest domeniu, ținând cont de mecanisme eficiente de dezvoltare regională și instrumentele de implicare a  actorilor sociali în  procesul de dezvoltare regională în teritoriu. 

În perioada 10 - 14 martie 2014 este organizat cursul cu genericul Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor, care urmăreşte scopul de a spori competenţele teoretice şi practice ale participanţilor necesare elaborării şi implementării corecte a proiectelor în administraţia publică locală.

Acest modul de instruire vine să abordeze o serie de subiecte importante, precum:

 • Iniţiere în managementul ciclului de proiect.
 • Partenerii de dezvoltare şi asistenţa externă a Republicii Moldova.
 • Instrumente şi mecanisme naţionale de dezvoltare regională.
 • Stabilirea obiectivelor proiectului.
 • Alegerea strategiei de intervenţie.
 • Cadrul logic al proiectului.
 • Planificarea activităţilor unui proiect.
 • Bugetul proiectului. Cerinţele contabile pentru proiect.
 • Propunerea de proiect. Ghidul solicitantului.
 • Criterii de evaluare şi selectare a proiectelor. Greşeli ce trebuie evitate.
 • Lansarea şi implementarea proiectului.
 • Asigurarea vizibilităţii proiectului.
 • Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
 • Auditul proiectului  şi  raportarea.
 • Exemple de bune practici în implementarea proiectelor la nivel local în Republica Moldova.

În martie 2012, Academia de Administrare Publică a Moldovei (AAP), Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), au semnat un Memorandum de Înţelegere privind realizarea politicilor de dezvoltare regională prin intermediul consolidării capacităţilor APL-urilor, ADR-urilor, CRD-urilor (Consiliile Regionale pentru Dezvoltare) și formatorii implicați.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al României și Uniunea Europeană.

telegram