DA!Moldova lansează o nouă iniţiativă pentru TINEret

Congresul Tineretului RM 2014

Congresul Tineretului RM 2014- este o iniţiativă a Organizaţiei de Tineret DA!Moldova lansată către toate organizaţiile de tineret din ţară,politice şi apolitice,guvernamentale şi non-guvernamentale,organizaţii studenţeşti sindicale,senate studenţeşti şi alte structuri de autoguvernare studenţească.

Scopurile propuse de acesta este implicare activă a tineretului ,la nivel consultativ, şi promovarea intereselor studenţilor şi a tineretului, în elaborarea politicilor de tineret faţă de organele de stat  competente.

 Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte sensibilizarea Organelor de Stat competente, pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă studenţii şi tinerii din Republica Moldova,şi stabilirea priorităţilor în elaborarea politicilor de tineret,educaţionale şi sociale.

Realizarea acestui proiect va permite susţinerea progresului comunităţii în toate domeniile prin stimularea responsabilităţii şi creşterea participării active a tinerilor la viaţa comunităţilor în care activează, implicarea acestora în vederea dezvoltării în mod sustenabil a politicilor locale şi naţionale de tineret precum şi asigurarea unei reprezentări responsabile a tinerelor la nivel naţional.

Obiective generale:

  1. Stimularea implicării active a tinerilor pentru  identificarea şi mai apoi soluţionarea nevoilor şi problemelor sociale, economice, politice cu care aceştia se confruntă în mod direct;
  2. Asigurarea contribuţiei directe a tinerilor la dezvoltarea politicilor de tineret prin consultarea şi colaborarea  directa cu autorităţile publice şi cu alte persoane juridice din ţară şi străinătate, cu atribuţii privind politicile publice pentru tineret, la toate nivelurile, pentru realizarea obiectivelor comune, în beneficiul tinerilor;
  3. Creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor şi responsabililor pentru politici de tineret asupra complexităţii nevoilor cu care aceştia se confruntă în sfera socială, economică, politică, contextualizarea acestor nevoi în cadrul  european, precum importanţa acţiunii la nivel local în adresarea lor;
  4. Dezvoltarea dialogului structurat prin implicarea în proiect a tuturor actorilor direct vizaţi, atât  la nivel local cât şi  naţional;

Participarea la elaborarea şi implementarea politicilor publice pentru tineret la toate  nivelurile, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative cu incidenţă asupra tinerilor.

Drept rezultat al Proiectului “Congresul Tinerilor RM 2014” este realizarea unui document naţional care să reflecte nevoile şi interesele tinerilor care ulterior va sta la baza mesajelor de reprezentare precum şi a acţiunilor şi activităţilor viitoare ale Congresului Tineretului din Republica Moldova.

Viziunea noastră este: Asigurarea unei dezvoltări democratice durabile a Republicii Moldova prin intermediul implicării civice active a tinerilor.

 

Misiunea noastră: Promovarea şi apărarea intereselor tinerilor şi organizaţiilor de tineret la nivel local, naţional, în raport cu autorităţile publice, precum şi cu alte persoane juridice privind problematicile sociale, economice, politice cu care se confruntă tinerii, precum şi creşterea nivelului de conştientizare a tinerilor cu privire la rolul şi importanţa acestora în vederea soluţionării problemelor identificate;

Ce ne propunem să realizăm:

Pornind de la principiul „gândeşte global, acţionează local”, tema  proiectului este dezvoltarea sustenabilă a tineretului şi rolul acestuia în societate. În acest context, elementele esenţiale în domeniul dezvoltării, precum progresul economic, democratic şi social vor fi temele centrale ale discuţiilor din cadrul congresului tinerilor din Republica Moldova. Pornind de la acestea, abordarea specific focusată pe problematica de tineret se va referi la angajabilitatea tinerilor (incluziunea pe piaţa muncii), participarea activă la viaţa publică, respectiv incluziunea socială şi nondiscriminarea.

Toate aceste subiecte vor fi abordate în cadrul congresului  prin metode non-formale menite să stimuleze interacţiunea dintre participanţi, gândirea critică  şi o atitudine pozitivă fata de nevoile identificate. Tinerii Lideri  participanţi vor prezenta autorităţilor publice, de nivel local şi naţional, nevoile şi problematicile identificate de ei în cadrul congresului  precum şi soluţiile propuse. Astfel, aceştia vor discuta viabilitatea soluţiilor, posibile alternative pentru rezolvarea nevoilor respective precum şi modalităţi practice în care tinerii se pot implica în acest sens.

Congresul  va aduce la aceeaşi masă reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret de nivel naţional, tineri participanţi la seminarii, tineri lideri de organizaţii, factorii de decizie în domeniul tineretului precum şi din domeniile cu incidenţă directa asupra sectorului de tineret. În acest cadru dialogul dintre tineri şi autorităţile publice se va dezvolta în mod structurat, pornind de la nevoile generale identificate, mecanismele pe care le avem la dispoziţie pentru a le adresa, actorii responsabili în acest sens şi angajamentele pe termen scurt şi mediu pe care fiecare parte şi le poate asuma.

 

Pentru alte informaţii : 0786-94-063 sau damoldovaoffice@gmail.com

Articol adaugat de: Iurie Hodorogea