Lansarea proiectului „Transformăm izolarea în integrare”Articol adaugat de: Victoria Capatici

În perioada 02 ianuarie – 31 decembrie 2014, Asociația Copiilor Surzi din Moldova, va implementa proiectul “Transformăm izolarea în integrare”, care se axează pe incluziunea socială a tinerilor cu deficienţe de auz. Proiectul se va desfășura cu suportul Fundaţiei Est-Europeane, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

În cadrul proiectului ne propunem să desfăşurăm un program de informare şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în special în domeniul angajării în câmpul muncii. Prin activităţile programate ne propunem să informăm tinerii cu dizabilităţi despre drepturile lor în acest domeniu şi să-i ajutăm să înţeleagă aplicarea în practică a drepturilor pe care le au. Pe parcursul implementării proiectului ne propunem să organizăm mai multe activităţi: ateliere de lucru cu tinerii cu deficienţe de auz, seminare de informare şi instruire a familiilor acestora, mese rotunde cu participarea reprezentanţilor de la mai multe instituţii de stat, care ar putea susţine şi facilita procesul de integrare în câmpul muncii a tinerilor cu deficienţe de auz.

Scopul proiectului:

Facilitarea integrării sociale a tinerilor cu deficienţe de auz din Republica Moldova, atât prin instruirea şi consultarea lor continuă, cât şi prin angrenarea în procesul de transmitere a cunoștințelor şi de formare a deprinderilor a tuturor actorilor implicaţi.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Instruirea tinerilor cu dizabilități și a familiilor acestora în domeniul drepturilor omului, inclusiv a dreptului de angajare în câmpul muncii;
  • Consultarea reprezentanților din instituțiile-cheie relevante vizavi de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și formularea unor soluții concrete de facilitare a integrării sociale a acestora;
  • Creșterea nivelului de conștientizare a publicului vizavi de potențialul și problemele tinerilor cu dizabilități.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 20 de tineri cu deficienţe de auz din republică.

Beneficiarii indirecţi suntfamilii ale persoanelor cu deficienţe de auz (15), colaboratori ai instituţiilor-cheie (10), cadre didactice din instituţiile generale de învăţământ (40), companii private (15) şi societatea în ansamblu.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Asociaţia Copiilor Surzi din Moldova

acsm.moldova@gmail.com

(022) 281701

Disclaimer EEF

 

telegram