Guvernul Republicii Moldova susține Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale, implementat de ANTEMIMG 2876Aproximativ 500 de funcţionari publici şi alţi angajaţi bugetari beneficiază de Programul Instruirii Lingvistice pentru Minorităţile Naţionale, faza a VII-a, coordonat, la nivel de naţional, de Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova şi susţinut financiar de către Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei.

De menţionat că şi Guvernul RM a alocat în 2013, 150.000 de lei pentru dezvoltarea Programului de Instruire Lingvistică din Republica Moldova.

Cunoaşterea limbii române rămâne a fi o necesitate în Republica Moldova, iar ANTEM este organizația orientată pe crearea condiţiilor favorabile, de instruire lingvistică, pentru a răspunde acestei necesităţi.

ANTEM a creat grupuri de cursanţi, în baza solicitărilor recepţionate atât din zona Centru, cât şi din regiunile de Nord şi Sud ale Republicii, cu respectarea principiului extinderii geografice. Acestea au fost formate în funcţie de nivelul de cunoaştere a limbii, de către cursanţi, conform Cadrului European de Referinţă pentru Limbi. Realizarea cursurilor este asigurată de o reţea de traineri ANTEM, pe întreg teritoriul RM, care instruiesc în baza cerinţelor şi standardelor propuse de organizaţie.

 

La finele realizării, cu succes, a programului de curs, beneficiarii proiectului şi anume funcţionarii publici, medicii, profesorii/educatorii, juriştii, poliţiştii, asistenţii sociali şi alţi angajaţi ai sectorului bugetar, vor obţine certificate de cunoaştere a limbii române.

Pentru informații adiționale privind Programul Instruirii Lingvistice sunteți invitați să ne contactaţi prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau la tel.: 022 24 57 12.