La Ungheni a fost lansat proiectul ”Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană”

Pe 3 decembrie 2013, ora 12.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni a avut loc Conferința de lansare a Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020/73179/30.09.2013), implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și estefinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, avînd valoarea de 166,085.40 Euro (2947567.42 lei), dintre care contribuția Uniunii Europene este de 149.410, 42 Euro și contribuția partenerilor este de 16.674,98 Euro.

În cuvîntul său de salut primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, a accentuat importanța Planului Urbanistic General (PUG) pentru dezvoltarea socio-economică a localității, astfel fiind asigurată o dezvoltare durabilă a orașului. Evenimentul a fost salutat de partenerii proiectului Liviu Iacob, responsabilul de proiect din partea Asociației Zona Metropolitană Iași; Daniela Nicorici, asistent manager de proiect din partea Consiliul raional Novoselytsya și Veaceslav Bulat, director executiv Institutul de Dezvoltare Urbană care și-au arătat disponibilitatea de a contribui la o implementare cu succes a activităților proiectului. 

La eveniment a participat consulul Petru Lițiu, șeful Biroului Consular Ungheni care a rămas placut surprins privind activismul autorităților publice locale de a implementa proiecte finanțate din fonduri europene.  Dlui a vorbit despre necesitatea unui Plan Urbanistic General, ca un document absolut necesar pentru autoritățile publice locale și cetățenii orașului, care va asigura o abordare durabilă a amenajării teritoriului și dezvoltării urbanistice a localității.    

“Acest proiect este la un moment foarte oportunActualul PUG al orașului Ungheni este din 1996 și se solicită un nou Plan Urbanistic General. Este îmbucurător faptul că prin intermediul acestui proiect se va elabora principalul document cu caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a orașului, chiar dacă nu va fi un act final, fiindcă mai e nevoie de Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu. Îmi doresc foarte mult ca cei care vor elabora PUG Ungheni să manifeste o atitudine serioasă, ca eu ulterior să pot activa în baza acestui document important”, a afirmat arhitectul orașului Ungheni, Vlad Savin. 

“Datorită acestui Proiect orașul Ungheni se va alege cu un nou Plan Urbanistic General elaborat pentru următorii 12-15 ani confom metodologiilor moderne de elaborare a planurilor de dezvoltare urbană. PUG Ungheni va fi elaborat de firme specializate naționale sau internaționale, ținîndu-se cont de prevederile legislației Republicii Moldova”, a specificat Veaceslav Bulat, director executiv al Institutului de Dezvoltare Urbană. 

Participanții la eveniment au încurajat echipa proiectului pentru o implementare reușită, iar echipa la rîndul ei a asiugrat prezența privind realizarea tuturor activităților și obținerea rezultatelor în timp util și cu maximă eficiență. 

Persoana de contact: Liliana TINCU, manager de proiect

Telefon: 236 23338; e-mail: lilitincu@yahoo.com


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă